Artículos del 2018-09-15

Urkiolan ere egon gara


Abadiñoko auzo desberdinetan egin ditugun bilerekin jarraituz, pasa den 12an Urkiolan izan ginen, deialdira etorri ziren bertako eta Amaitermineko pertsona nagusiekin elkarrizketatuz. 

Bertan, Abadiño Lagunkoia proiektuaren hastapenak eta ildo nagusiak aztertu genituen  lehenbizi. Fase honetan dugun helburua ere argi gelditu zen, hau da, gure herriaren lagunkoitasunari buruz pertsona nagusiek duten ikuspuntua ezagutu, diagnostiko fase hau bukatu ondoren udalak ere onartu behar duen eta denon artean aurrera eraman behar dugun ekintza plana burutzeko, bila gabiltzan herri lagunkoiagoa lortu asmoz.

Beraien aldetik hainbat irizpide eta ikuspuntu jaso genituen Urkiola auzoaren ezaugarri bereziei buruz. Zerbait azpimarratzekotan, argi eta garbi honako hau: Urrun, oso urrun udal zerbitzu guztietatik eta oso-oso baldintzatua duen ezaugarri turistikoa dela eta. Guzti horrek, Abadiñoko beste auzoekin konparatuz, Urkiolak erralitate guztiz desberdin bat duela ondorioztatzen digu. 

Beraien iradokizunak eta proposamenak gehituko ditugu gure diagnostiko txostenean eta harremanetan jarraituko dugu auzokide hauekin ere, proiektuaren garapenean kontuan izanik. Hasteko, proiektuaren WhatsApp taldean sartu dira, Abadiño Lagunkoia proiektuaren ibilbideaz informaturik egoteko.

Bilera emankorra eta onuragarria izan dela uste dugu, epe laburrean egin gura dugun diagnostiko txostenaren aurkezpen aurretik egingo dugun azkena izanik.  

 

Nos reunimos también con los vecinos de Urkiola y Amaitermin


Continuando con las reuniones que hemos mantenido con la gente de los diferentes barrios de Abadiño, el pasado día 12 fuimos a Urkiola para entrevistarnos allí con las personas mayores de Urkiola y Amaitermin que acudieron a nuestra convocatoria.

Les explicamos en primer lugar el origen y las líneas generales de Abadiño Lagunkoia. Y les aclaramos que en esta fase nuestro objetivo es conocer la percepción de las personas mayores sobre la amigabilidad de nuestro pueblo, haciéndoles saber que nuestra intención es, una vez finalizada la fase de diagnóstico, redactar un plan de acción que le ayuntamiento acepte y lleve a cabo para lograr los objetivos de amigabilidad que venimos persiguiendo.

Nos hablaron de las características especiales del barrio de Urkiola, lejos, muy lejos de todos los servicios municipales y muy mediatizado por su realidad de enclave turístico, que configuran una realidad  muy diferente a la de los otros barrios de Abadiño.

Recogeremos sus sugerencias y propuestas para incorporarlas a nuestro informe de diagnóstico e intentaremos seguir manteniendo el contacto con ellos para saber de sus propuestas y de sus necesidades. En principio se han incorporado a nuestro grupo de WhatsApp para seguir estando informados de la marcha de Abadiño Lagunkoia.

Creemos que fue otra reunión positiva, la última que vamos a hacer antes de la presentación del informe de diagnóstico que nos gustaría hacer en breve.