Artículos del 2019-03-04

2019-02-21 Ekintza Plana. Lehenengo saioa

IMG_0505

Joan den 21ean gure proiektuaren bigarren faseari, Ekintza Planaren diseinua, hasiera eman genion.

Egun hori baino lehen, irailetik, boluntario talde bat metodologia diseinatzen ibili da, baita Abadiño Lagunkoiaren bigarren fase honen helburuen inguruan hausnartzen. Boluntario horiek hurrengo saioetan talde-dinamizatzaile gisa arituko dira.

Etorritako 41 pertsonei  zeregina aurrera nola eroango genuen azaldu eta gero, bost taldetan antolatu ginen, eta bakoitzean bi edo hiru pertsona dinamizatzaile lanetan aritu ziren.

Vancouverreko Protokoloan proposatutakoen bigarren gaiari ekin genion, “Garraioa” eta diagnostiko-fasean egin ziren proposamenetako zerrenda erabili genuen lan-material bezala. Proposamenak errepasatu, argitu eta osatu zituzten talde guztiek. Talde bakoitzean Arduradunak esandako guztia idatziz hartu zuen. Bukatzean bateratze-saio txiki bat ospatu genuen, guztion artean egindakoa baloratzeko. Orokorrean partaideak gustora ibili zirela eta lan-metodoa aproposa iruditzen zitzaiela eran dezakegu.

Beraz, metodologia horrekin  jarraituko dugu  Vancouver Protokoloaren bloke desberdinetan egindako proposamen guztiak errepasatu arte.

Behin hori eginda, hurrengo pausoari ekingo diogu, proposamenak ekintza bihurtu, ekintza zehatz eta neurgarriak. Horrek suposatuko du adierazleak definitu behar izango ditugula, Ekintza Plana Udalak onartu eta martxan ipini eta gero proposatutakoaren betetze maila baloratzeko.

Hurrengo lan-saioa martxoaren 21an, San Trokaz Nagusien Elkartearen egoitzan, izango da.

2019-02-21 Primera sesión Plan de Acción

IMG_0511

El pasado día 21 dimos inicio a las sesiones participativas de la segunda fase de nuestro proyecto, la del diseño del Plan de Acción.

Antes de esa fecha y desde el mes de septiembre un equipo de voluntarios hemos estado diseñando la metodología y reflexionando sobre los objetivos a alcanzar en esta nueva fase del proyecto de Abadiño Lagunkoia.

Tras presentar a las 41 personas asistentes a la sesión el modo en que vamos a abordar la tarea, nos organizamos en cinco grupos, en cada uno de los cuales había dos o tres personas de las que se habían estado preparando para coordinar los grupos y que dinamizaron la sesión.

Abordamos el tema 2 de los propuestos en el Protocolo de Vancouver, el de “Movilidad” y contamos como material de trabajo el listado de propuestas que se habían hecho en la fase de diagnóstico. El trabajo que abordaron los diferentes grupo fue el de revisar y completar esas propuestas. Cada responsable de grupo recogió lo que se propuso en la sesión y al finalizar la reunión hicimos una puesta en común para valorar entre todos la marcha de la reunión. Podemos concluir que los grupos se sintieron muy cómodos en el trabajo y el método propuesto les pareció muy indicado para las siguientes sesiones.

Seguiremos, así pues, esa metodología para revisar todas las propuestas de los diferentes bloques del Protocolo de Vancouver. Cuando finalicemos la revisión de las propuestas -esperamos hacerlo en otras dos sesiones- abordaremos el siguiente paso: convertir esas propuestas en acciones concretas y medibles. Para ello abordaremos también la definición de indicadores que nos permitan comprobar el grado de cumplimiento de esas acciones cuando el Plan de Acción sea aprobado y puesto en marcha por la corporación municipal.

La próxima sesión de trabajo será el día 21 de marzo, esta vez en la sede de San Trokaz Nagusien Elkartea.