Artículos de la categoría "Gizartea / Sociedad"

Abadiño Lagunkoiak Nagusiekiko Hiri eta Komunitate Lagunkoien I. Konferentzian parte hartu du

ich34_jose

Urriaren 14tik 16ra bitartean Madrilen izan da, Imsersok antolatuta, Osasunaren Mundu Erakundearen eta Osasunaren Erakunde Panamerikarraren laguntzarekin, Nagusiekiko Hiri eta Komunitate Lagunkoien I. Konferentzia Hispaniar Latinoamerikarra.

Abadiño Lagunkoia gonbidatua izan zen ekitaldi horretako mahai-inguruetako batean parte hartzera. Mahai horren helburua Hiri Lagunkoien proiektuak pertsona nagusiek bertan parte hartzeko eskaintzen duen aukera erakustea zen. Eta bertan, gure metodologia, kezkak eta proiektu ilusionagarri honetan lortzen ari garen aurrerapenak aurkeztu genituen. Sentsazioa dugu bertaratutakoei mezu hau helaraztea lortu genuela: pertsona nagusiok gai garela proiektu honi ekiteko eta berau gidatzeko.

Ekitaldiak, gainera, sarea osatzen duten beste herri batzuetako lagunekin hartu-emanak sendotzeko eta beste ekimen interesgarri batzuk ezagutzeko balio izan zigun.

Esteka honetan egin genuen aurkezpena ikus dezakezue eta gure esku-hartzea hemen klik eginez.

 

Aktibo jarraitzen dugu

Blogean hilabete hauetako isiltasuna izan arren, Abadiño Lagunkoian ez diogu gauzak egiteari utzi. Batetik, Ekintza Planaren zereginekin jarraitzen dugu: ekintzak zehaztuta dauzkagu jada, eta azaroaren amaieran diseinu taldeen lan saioak hasiko ditugu, adierazleak zehazteko.

Gainera, egun hauetan ekainean aurkeztu genituen proiektu paraleloak martxan jartzen ari gara. Horretarako, mendi-ibilien talde bat sortu da, herriko bideak eta ibilbideak berrikusten hasi dena, seinaleztapen, banku, itzal eta iturri proposamenekin lagungarriagoak izan daitezen, betiere egokia eta posible bada ibilbideetan baliabide horiek izatea. Gure herriko BHIrekin ere harremanetan jarri gara, belaunaldien arteko zine forum bat antolatzeko. Eta Udalarekin bilera bat izan dugu proiektu horiei guztiei buruz hitz egiteko, horien finantzaketari buruz eta 2020ko udal aurrekontuan jada definitutako zenbait ekintza sartzeari buruz.

Era berean, beste herri batzuetako ekimenetan aktiboki parte hartu dugu, hala nola Igorren gure lan egiteko modua aurkeztuz edo Madrilen urriaren 13tik 16ra bitartean egin den Nagusiekiko Hiri eta Komunitate Lagunkoien I. Konferentziaren mahai-inguruetako batean.

Laster Diseinu Taldeak deitzea espero dugu, Abadiño lagunkoiagoa lortzeko ahaleginean aurrera jarraitzeko.

Abadiño Lagunkoia participa en la I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores

ich34_jose

Los pasados días 14 al 16 de octubre ha tenido lugar en Madrid, organizada por el Imserso, con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.

Abadiño Lagunkoia fue invitada a tomar parte en una de las mesas redondas de ese evento.  El objetivo de esa mesa era mostrar el proyecto de Ciudades Amigables como una oportunidad para la participación de las personas mayores. Y en ella presentamos nuestra metodología, nuestras inquietudes y los avances que vamos logrando en este ilusionante proyecto. Tenemos la sensación de que conseguimos llevar a los asistentes el mensaje de que las personas mayores somos muy capaces de abordar y liderar este proyecto.

El evento nos sirvió, además, para reforzar los contactos con amigos de otras localidades que forman parte de la red y conocer otras iniciativas de interés.

Podéis ver la presentación que hicimos en este enlace y nuestra intervención haciendo clic aquí.

Seguimos activos

A pesar del silencio de estos meses en el blog, en Abadiño Lagunkoia no hemos dejado de hacer cosas. Por un lado, continuamos con las tareas del Plan de Acción: ya tenemos las acciones definidas y a finales de noviembre comenzaros las sesiones de trabajo de los grupos de diseño para definir los indicadores.

Además, en estos días estamos poniendo en marcha los proyectos paralelos que presentamos en junio. Para ello se ha creado un grupo de senderismo que ha comenzado a revisar caminos y recorridos del pueblo para hacerlos más amigables con propuestas de señalización, bancos, sombras y fuentes siempre que sea adecuado y posible disponer de esos recursos en los recorridos. También hemos contactado con el IES de nuestro pueblo para organizar un cine forum intergeneracional. Y hemos mantenido una reunión con el Ayuntamiento para hablar de todos estos proyectos, de su financiación y de la inclusión de algunas de las acciones definidas ya en el presupuesto municipal de 2020.

También hemos tomado parte activa en iniciativas de otros pueblos, como la presentación en Igorre de nuestro modo de trabajar o la intervención en una de las mesas redondas de la I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que se ha celebrado en Madrid entre el 13 y el 16 de octubre.

Esperamos convocar pronto a los Grupos de Diseño para continuar adelante en nuestro empeño por conseguir un Abadiño más amigable. 

DISEÑANDO EL PLAN DE ACCIÓN /INVITACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA

El día 30 de mayo ha tenido lugar la una nueva reunión de los Grupos de Diseño de Abadiño Lagunkoia. En ella hemos dado fin a la tarea de convertir las propuestas recogidas en el diagnóstico de amigabilidad en acciones. Es decir en tareas a proponer a las instituciones para conformar un Plan de Acción. Después del verano retomaremos nuestra actividad, buscando indicadores que permitan comprobar la ejecución de esas acciones. 

Pero antes de ello, el próximo día 14 de junio a las 18:00 horas en Errota Kultur Etxea, celebraremos un acto de final de curso en el que presentaremos a la ciudadanía un resumen de las actividades llevadas a cabo desde el pasado mes de septiembre. Cerraremos dicho acto con un concierto del grupo Karama 4tet y un lunch en el que intercambiaremos opiniones con todas las personas que tomen parte en el mismo. La entrada es libre, hasta completar el aforo. gonbidapena_saio_irekia

EKINTZA PLANA DISEINATZEN / SAIO IREKIRAKO GONBIDAPENA

Maiatzaren 30ean, Abadiño Lagunkoia proiektuan Diseinu Taldeek bilera berri bat ospatu dute. Bertan, lagunkoitasunaren diagnostikoan bildutako proposamenak aurrera eramateko beharrezko jotzen ditugun akzioak definitu ditugu. Hau da, erakundeei proposatuko zaizkien bete-beharrak ekintza-plana osatzeko. Uda ondoren berriro ekingo diogu jarduerari, ekintza horiek nola gauzatuko diren egiaztatzeko adierazleak bilatuz.

Baina horren aurretik, ekainaren 14an, 18: 00etan Errota Kultur Etxean, ikasturte amaierako ekitaldi bat egingo dugu. Bertan, joan den irailetik aurrera burututako jardueren laburpena aurkeztuko dugu. Ekitaldi hori Karama 4tet taldearen kontzertu batekin itxiko dugu eta lunch bat izango dugu, bertan parte hartzen duten pertsona guztiekin iritziak trukatuz. Sarrera librea da, lekua bete arte.

gonbidapena_saio_irekia

EKINTZA PLANA DISEINATZEKO LAUGARREN LAN-SAIOA

IMG_0714Abadiño Lagunkoia proiektuko partaideok berriz elkartu gara Ekintza Plana diseinatzen jarraitzeko. Saio honetan egindako lana aipatu aurretik, proiektuan daudenen konpromisoa azpimarratu nahi genuke. San Trokaz Nagusien Elkarteko lokaletan bildu ginen 32 pertsonez gain, beste 11 lagunek abisatu zuten ezin zutela bilerara joan arrazoi ezberdinengatik. Gure ustez, datu horrek erakusten du Abadiñoko nagusiok gure herriaren lagunkoitasuna hobetzeko proiektuarekin lortu dugun konpromiso handia.

Egun honetako saioan, bost lan-taldeak aurreko saioetan aukeratutako proposamenetatik abiatu ziren. Talde motorrak diseinatutako metodologiari jarraituz, talde bakoitzak gai desberdin bat landu zuen. Hain zuzen ere, aire zabaleko espazioak eta eraikin publikoak, mugikortasuna eta etxebizitza arloetako gaiak landu ziren. Eta egin genuen lana, proposamenei dagozkien ekintzak definitzen hastea izan zen. Taldeek une honetan bere lanean kontuan hartu behar duten funtsezko erizpidea definizioak zehaztea da. Ekintza zehatzak adierazi behar dira, ondoren adierazle batzuren bidez berrikusi ahal izango direnak, ebaluazioa errazago egin ahal izateko. Lan horrek ahalegin handia eskatzen du ideiak islatzeko eta hitzak aukeratzeko orduan.

Baina giro bikainak, taldeak koordinatzen dituzten pertsonen lan onak, kafearekin eta pastekin lagunduz atsedenaldietan lortzen dugun konfiantza esparruak eta gure harremanak hobetzen ari garela eta gure herriarentzat hobekuntza interesgarriak proposatzen ari garela jakiteak aurrera gogotsu jarraitzen laguntzen digu. Hurrengo lan-saioa maiatzaren 30ean izango da, beti bezala 18: 00etan, eta oraingo honetan Errota Kultur Etxeko lokaletan.

gonbidapena_051

2019-05-09 Cuarta sesión de trabajo para diseñar el Plan de Acción

IMG_0718Nos volvemos a reunir las personas mayores de Abadiño Lagunkoia para continuar con las labores de diseño del Plan de Acción. Antes de comentar el trabajo realizado en esa sesión, quisiéramos resaltar el compromiso de quienes están en el proyecto. Además de las 32 personas que nos reunimos en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea, otras 11 personas avisaron que no podían asistir a la reunión por diferentes motivos. Este dato, en nuestra opinión, muestra el fuerte compromiso que los mayores de Abadiño hemos adquirido con el proyecto de mejora de la amigabilidad de nuestro pueblo. En la sesión de ese día los cinco grupos de trabajo partían de las propuestas que se habían seleccionado en las sesiones anteriores. Siguiendo la metodología que había diseñado el equipo motor, cada grupo trabajó un tema diferente. En concreto, los temas abordados fueron el de espacios al aire libre y edificios públicos, movilidad y vivienda. Y la tarea que iniciamos fue la de comenzar a definir las acciones que se corresponden a las propuestas. El matiz fundamental que los grupos deben considerar en este momento de su trabajo es la concreción de las definiciones. Se trata de apuntar acciones que sean concretas y que puedan ser revisadas posteriormente con indicadores  que faciliten su evaluación. Esta tarea supone un mayor esfuerzo a la hora de plasmar las ideas y escoger las palabras. 

Pero el estupendo ambiente, la buena labor de las personas que coordinan los grupos, el ánimo que nos aporta el descanso con café y pastas y la ilusión de saber que estamos mejorando nuestras relaciones y proponiendo interesantes mejoras para nuestro pueblo hacen que continuemos adelante con entusiasmo. La próxima sesión de trabajo será el día 30 de mayo, como siempre a las 18:00 horas y en esta ocasión en los locales de Errota Kultur Etxea.

gonbidapena_051

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN

Las personas mayores de Abadiño siguen trabajando ilusionadas en la nueva fase del proyecto Abadiño Lagunkoia. La planificación que ha diseñado el equipo motor nos ha llevado a reunir en una nueva sesión a los grupos que integran los equipos de diseño que han iniciado la redacción del Plan de Acción. 

Desde el inicio de esta fase la preparación de las sesiones de trabajo y su coordinación, como ya hemos citado en anteriores ocasiones, está siendo llevada a cabo por las personas que componen el Equipo Motor, con la ayuda de algunas otras que habían tomado parte en la fase de diagnóstico, pero sin el concurso de ninguna empresa o técnico municipal. Nos parece de interés reseñar esta circunstancia, pues supone un importante reto al que estamos sabiendo responder, al menos hasta el momento. Eso nos ilusiona y nos da ánimo para continuar en esta línea.

Con esta sesión, los cinco grupos han finalizado ya la revisión de las propuestas que se hicieron en la fase de diagnóstico en las ocho áreas que se abordaron, según propone el Protocolo de Vancouver. Esa revisión ha supuesto la mejora de la redacción de las propuestas iniciales y la inclusión de otras que, aunque estaban implícitas en el documento del que partimos, no aparecían especificadas en la redacción del mismo.

A partir de la próxima sesión, que tendrá lugar el día 9 de mayo a las 18:00 h. en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea, los cinco grupos de diseño abordaremos una nueva tarea: proponer, a partir de esas propuestas, las diferentes acciones que tanto la corporación municipal como otras instituciones deberían acometer para hacer de Abadiño un municipio amigable con las personas de edad, y por ende, con toda la ciudadanía. Ese es el objetivo final que nos está reuniendo a las personas que formamos parte del proyecto Abadiño Lagunkoia. 

En la reunión que aquí reseñamos se unieron otras dos personas. Animamos a quien lea estas líneas y considere de interés lo que estamos haciendo a acercarse el día 9 a San Trokaz para sumarse al proyecto. Todas y todos serán bienvenidos.

gonbidapena_04

EKINTZA PLANA DISEINATZEKO HIRUGARREN BILERA

Abadiño Lagunkoia proiektuaren fase berrian ilusio handiz ari dira lanean Abadiñoko adineko pertsonak. Talde motorrak diseinatu duen plangintzak saio berri batean bildu gaitu, ekintza-plana idazten hasiak diren diseinu-taldeak elkartuz.

Fase honen hasieratik lan-saioak prestatzea eta horien koordinazioa, aurrekoetan aipatu izan dugun bezala, Talde Motorra osatzen duten pertsonek hartu dute bere gain, diagnosi-fasean parte hartu zuten beste batzuen laguntzarekin, baina beste enpresa edo teknikarien bitartekotzarik gabe. Interesgarria iruditzen zaigu hau azpimarratzea, orain arte behintzat erantzuna ematen ari gareneko erronka garrantzitsua baita. Horrek ilusioz betetzen gaitu bide horretan gogotsu jarraitzeko.

Saio honekin, bost taldeek dagoeneko amaitu dute Vancouverreko Protokoloan azaltzen diren zortzi arloetako proposamenak aztertzea eta finkatzea. Berrikuspen honek hasierako proposamenen idazketa hobetzeaz gain, berri batzuk txertatzea ere ekarri du, dokumentuan inplizituak baziren ere, ez bait ziren idazkera horretan zehatz adierazten.

Hurrengo bilkura maiatzaren 9an egingo da, arratsaldeko 18: 00etan, San Trokaz Nagusien Elkarteko lokaletan, eta bost diseinu-taldeek lan berri bati ekingo diote: proposamen horiek abiapuntu hartuta, Abadiñoko Udalak eta beste erakunde batzuek herria adinekoekin, eta herritar ororekin, lagunkoiagoa izan dadin egin beharko lituzketen ekintzak proposatzea. Horixe da Abadiño Lagunkoia proiektuaren parte garen pertsonok bilatzen ari garen azken helburua.

Hemen aipatu dugun bileran beste bi pertsona gehitu ziren taldera. Lerro hauek irakurri eta proiektua interesgarritzat jotzen duen orori, hilaren 9an San Trokazera gerturatu eta parte hartzeko gonbitea luzatu nahi genioke. Denak izango dira ongi etorriak.

gonbidapena_04