Erantzunak urriaren 12a baino lehen bidali behar dira. Proiektu honen helburua da kasuen azterketen "biltegi" bat sortzea, hiriak COVID-19ri arrakastaz nola erantzuten ari diren deskribatzeko, eta hautemateko nola erantzun horiek, epe luzera, hiriek pandemiarekiko duten erresilientzia indartzeaz gain, haien osasuna eta ongizatea ere hobetu dezaketen.

Deskargatu galdetegia

 

Covid-19 epidemiari emandako erantzunaren abangoardian egon dira hiriak, horretarako hainbat neurri ezarri dituzte: konfinamendu-neurri zorrotzak, higiene pertsonala, maskaren erabilera eta urruntze soziala.

COVID-19k larriagotu egin ditu hiriek aurre egin beharreko desberdintasun eta erronka sanitario, sozial, ingurugiro eta ekonomiko sakonenak, honako hauek barne: adinekoen isolamendu soziala; osasun mentala; indarkeria, pertsonen arteko indarkeria barne; garraio- eta mugikortasun-sistemak; etxebizitza egokirik eta aisialdirako tokirik eza, airearen kutsadura, higienea/saneamendua eta beste ingurumen-arrisku batzuk.

Hiri eta komunitate askok lan egin dute COVID-19ren neurriek herritarrengan dituzten ondorio negatiboak arintzeko, eta, aldi berean, aldaketa positibo baterako aukerak optimizatzen dituzte. Konfinamenduari esker, leku publikoetan auto gutxiago eta aire garbiagoa izan dugu; errepide seguruagoak bizikletaz ibiltzeko; garraio publiko seguru eta eraginkorraren garrantzia eta hondakinen/saneamenduaren kudeaketa. Hiriko berdeguneak eta parkeak, jarduera fisikorako leku seguruak diren aldetik, baliotsuagoak bihurtu dira. Laguntzako/arretako sare sozialen hautemateak gora egin du. Diru-sarreren, gizarte-babesaren eta osasunaren desberdintasunei buruzko kontzientzia handiagoa dago.

Hori aitortuz, hiri asko saiatu dira hiri-sistemetan hobekuntza iraunkorragoak egiteko aukera aprobetxatzen, hala nola gizarte-ongizaterako eta osasunerako sarbidea, higienearen hobekuntza edo ibiltzeko eta bizikletan ibiltzeko hiri-espazioak.

Covid-19ren erronkei aurre egiteko orduan hiriek izan duten arrakastak eragina izan du haren prestakuntzan/erresilientzian eta erantzunean, baita gobernantzaren kalitatean, parte-hartze komunitarioaren mailetan eta pertsonek non lan egiten duten, non bizi diren eta nola mugitzen diren zehazten duten hiri-ezaugarrietan ere.

Blokeoak arindu ahala, hiriek erronka berriei aurre egin behar diete, infekzio gehiago saihesteko. Baina konfinamenduaren aurrean ere badago aukera (aire garbiagoa, errepide seguruagoak), "Normaltasun hobean", bidezkoagoa eta sozialagoa izango dena, eta gizarte- eta ingurumen-osasun eta -ongizate hobea emango duena. Arrakastek hiriak gida ditzakete etorkizunean, hiri-populazioak hedatzen diren heinean eta hiriek desberdintasun sozial eta ekonomikoekin, klima-aldaketarekin eta kutsadurarekin, eta hiri-mugikortasunarekin/-plangintzarekin lotutako erronka gehiago dituzten heinean.

Proiektuaren helburua
Proiektu honen helburua da kasuen azterketen "biltegi" bat sortzea, hiriak COVID-19ri arrakastaz nola erantzuten ari diren deskribatzeko, eta hautemateko nola erantzun horiek, epe luzera, hiriek pandemiarekiko duten erresilientzia indartzeaz gain, haien osasuna eta ongizatea ere hobetu dezaketen.

Azterlanak hainbat kategoriatan identifikatuko dira (edo, izatez, kategoria bat baino gehiago landu ditzakete). Kategoriak erantsitako galdera-sortan agertzen dira. Hautatutako kasuen azterketak "hiri osasungarri eta erresilienteei" buruzko istorioen oinarri gisa erabiliko dira, eta OMEren webgunean argitaratuko dira. Informazio teknikoak (halakorik balego) ere aukera emango luke hartutako politikak gehiago ebaluatzeko eta haien eraginkortasunaren jarraipena egiteko.

 

 

Hiriek COVID-19ri emandako erantzun eraginkorrari buruzko istorioak biltzeko prozesua
Bazkideak honako txantiloi hau erabiltzera gonbidatzen ditugunean, dauden sareen bidez bilduko ditugu adibideak (adibidez, Hiri osasungarriak, Hiri Osasungarrien Elkartea, adinekoekin hiri adiskidetsuen sarea, Breathelife2030, UITP, etab.), bai eta OMEren herrialde bakoitzeko bulegoen bidez ere.

Lehenengo txandan, 5-6 azterlan inguru aukeratuko dira gai bakoitzeko, eta, ahal denean, geografikoki eta ekonomikoki askotarikoak izango dira, pandemiaren/neurrien murrizketak/mugak eta inpaktuak hainbat osasun-arazotan eta ekitateari eta talde kalteberei dagokienez. Kasu-azterketak hiriko alderdi interesdunen eta talde tekniko garrantzitsuen ekarpenekin idatziko dira. Aurretiazko kasuen azterketak eskualdeko foku-puntuekin eta hiriko alderdi interesdunekin partekatuko dira. Azken testuak bi orrialde baino gehiago ez izatea espero da, eta irudi bat eta, ahal denean, aipu bat izango ditu.

Deskargatu galdetegia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter