Nerea Almazán Matia Institutuko kideak eman du "Lagunkoitasuna eta Generoa" izeneko tailerra. Goizeko 9:30etan Lagunsarearen bilkura hasi da eta bertan Euskadi Lagunkoiarekin bat egin duten 10 udalerritako kideek parte hartu dute.

Gaurko gaiak interes handia piztu du, guztiok inplikatzen gaituelako gure egunerokotasunean. Almazanek azaldu duenez, "Bizitza osoan zehar ezberdintasunak daude gizon edo emakume izatearen bizipenean, eta ezinbestekoa da horiek ezagutzea batzuen eta besteen beharrei erantzun ahal izateko. " Gaineratu duenez, "Alde horiek beste sakonera bat hartzen dute, kontuan hartzen badugu adineko biztanleriaren gehiengoa emakumea dela, batez ere adin aurreratuenetan. Horrek esan nahi du emakumeek kalteberatasun-faktore gehiago dituztela: bakardadea, hauskortasuna, mendekotasuna, baliabide ekonomiko gutxiago, etab. "

Genero-desberdintasunak eta -diskriminazioa

Matia Institutuko ikertzaileak azpimarratu duenez, "Faktore horiek ez dira bizi-itxaropen bereizia bezain gauza biologiko errazera mugatzen, genero-desberdintasun eta diskriminazioetara baizik. Horren adibide ona da osasuna. Ikerketek erakusten dute adineko emakumeek osasun-egoera eta egoera ekonomiko okerragoak dituztela, beren bizitzan zehar egiten dituzten zaintza guztiengatiko lan-gainkargaren ondorioz. "

Talde eragileetako kideek beren iritzia eman dute. Legazpi Lagunkoiako Javier Iraetak bere kezka azaldu du: "Generoak bere eragina du, baina genero bakoitzari esleitu zaizkion rolengatik, eta kasu honetan genero femeninoari zainketak esleitu zaizkio. "

Julia de Muskizek ere bere iritzia eman du: "Erabat ados nago. Generoa, oro har, funtsezkoa da, baina, zehazki, zaintzaren gaian eta horrek gure bizitzan/osasunean duen eraginean. "

Edadismoa, gure etsairik handienetako bat

Almazanek banan-banan azaldu ditu gizarte edadista bat izatea eragiten duten faktore guztiak "bizi garen gizarte edadista honetan, adinekoei buruzko aurreiritzi sozial asko daude. Hala ere, adineko emakumeek diskriminazio bikoitza jasaten dute emakume eta adineko izateagatik. "

Ikertzailearen arabera, "Hedatuenetako bat gezurrezkoa da: karga soziala dira, eta gastu ekonomiko eta zainketa-gastu handia dakarte. Ikerketa batzuek erakusten dute 80 urtera arte adineko emakumeek zaintza gehiago eskaintzen dituztela gaur egun jasotzen dutenek baino. "

Genero-ikuspegia txertatzeko udal-esperientziak

Euskadi Lagunkoiak bi bide erabiltzea planteatu du: alde batetik, talde eragilearen bidez. Nola?

 • Askotariko profilak integratzea, generoen eta genero-ikuspegia duten adineko emakumeen arteko ekitatea bilatuz.
 • Herriko genero-elkarte eta -baliabideekin harremanak izatea.
 • Udaleko berdintasun-arloko estrategia eta diseinu parte-hartzaileetan talde gisa parte hartzea, hala nola udal-berdintasunerako plana sortzen, emakumeen etxeetako eta ahalduntze-eskoletako jarduerak eta baliabideak diseinatzen.

Bestalde, laguntzen duten profesionalen bitartez:

 • Genero-ikuspegiari buruzko ezagutza eta esperientzia duten profilak sartzea.

Diagnostikoa eta ebaluazioa:

 • Berariazko emakume-talde bat osatzen dute, eta bertan parte hartzen dute udaleko berdintasun-teknikariak, elkarte feministetako emakumeek, adineko beste emakume batzuek eta udalerrian garrantzitsuak diren beste emakume-profil batzuek, genero-ikuspegian sakontzeko.
 • Identifikatutako genero-desberdintasunekin lotutako talde fokaletan galderak sartzea, desberdintasun horiek eragiten dituzten arrazoietan sakontzeko.
 • Bigarren mailako iturrien azterketan, generoen artean desberdintasun esanguratsuak dituzten datuak identifikatzea eta desberdintasun horiek eragiten dituzten genero-motibo posibleak aztertzea.
  Diagnostikoaren diseinuan eta garapenean udaleko berdintasun-arloa sartzea.


Ekintza-plana, inplementazioa eta ekintzen jarraipena:

 • Planaren diseinuan udaleko berdintasun-arloa sartzea.
 • Jarraipen-adierazleetan generoaren arabera bereizitako informazio-bilketa sartzea.
 • Udaleko berdintasun-planean identifikatzea zer ekintzek egiten duten lagunkoiago adineko emakumeentzat herria, eta horiek gure ekintza-plan adiskidetsuan sartzea.

Zentzu horretan, parte-hartzaileek beren iritzia eman dute. Muskizeko Juliak adierazi duenez, "Nik uste dut gaur egun berdintasunerako hainbat erakundetatik adineko emakumeak arreta berezia jartzen ari zaizkiela, jakitun baitira beharrezkoa dela adinekoak izateagatik ematen diren egoera espezifikoei erantzutea. "

Halaber, Santutxuko Jesusek adierazi duenez, "Udalek tailer espezifikoak izan beharko lituzkete adineko emakumeentzat, esaten dutenak balio handia baitu. "Eransteko" emakume bati galdetzen badiozu herria nola dagoen, diagnostikorik onena egingo dizu. Tailerrak egin beharko genituzke emakumeak baloratuago senti daitezen. "

Elgoibarko ordezkariek azaldu dutenez, Udalean bi mahai dituzte: bata emakumeen kontseiluarena eta bestea lagunkoitasunarena. "Elgoibarren tabu diren gaiak jorratu ditugu, hala nola hilekoa edo horren falta, menopausia alegia, mahaitik eskatu dizkigutelako." Gaiak jorratzerakoan genero-ikuspegia txertatzeaz hitz egin du.

Azkenik, Orio Lagunkoiako Amaia Gozategik esan duenez, "Aldaketa soziala izaten ari da, baina oraindik emakumeek gauza askoren pisua daramate. Emakumeen patroia hain dago egituratuta, non azkenean erru bat baitago, dena beraiek egin behar izatea, erabakitzeko askatasuna alboan utzita ".

Aukezpena deskargatu

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter