Abadiño lagunkoia

Euskadi Lagunkoia sareko Bizkaiko udalerrien bilera

Azaroaren 5ean Euskadi Lagunkoia sareko Bizkaiko udalerrien Lurralde Batzordearen bilera ospatu zen. Batzarra Matia Fundazioak koordinatu zuen eta Emilio Sola, Eusko Jaurlaritzako Gizarte  Zerbitzuetako zuzendaria, izan zen mahaiburu.

Euskadi Lagunkoia sareko partaide diren Bizkaiko 20 udalerrietatik 13 izan ginen bertan, Durango, Ispaster, Igorre, Ermua, Portugalete, Muskiz, Getxo, Basauri, Mungia, Santurtzi, Ea, Lekeitio eta Abadiño hain zuzen, eta baita Bizkaiko Traktore-taldeko hainbat ordezkari ere.

Emilio Solak eman zion hasiera bilkurari, eta Bizkaiko Traktore-taldeak egindako eskaera kontuan izanik, proiektu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenarekin koordinatuko dela baieztatu zuen. Bere ondoren, udalerri bakoitzeko ordezkariek jarraitutako ibilbidearen eta egun duten egoeraren laburpen bat egin zuten, batak bestearengandik ikasteko aukera ona eskainiz. 

Ondoren, lau taldetan banatu ginen, udalerri handiak, txikiak, udal teknikariak eta ordezkari politikoak hain zuzen, ondoko gai hauek jorratu asmoz, “Proiektua abian jartzeko zailtasunak” eta “Sare lana nola erraztu”. Bigarren zati honen ondorio nagusi gisa zera proposatu zen, Euskadi Lagunkoiaren web orrialdea eraldatzea, kide diren udalerrien  material desberdinen gordailu bilakatzea (Diagnostikoak, Planak, …), bertan gure arteko kontsultak bideratzeko eta errazteko espazio bat irekiz. Era berean, web orrialde horretan sareko udalerri bakoitzeko kontaktu datuak txertatzea adostu zen, era honetan esperientzia-trukea bultzatu asmoz.

Azkenik honako hau aipatu nahi genuke, horrela gertatu zelako eta atsegingarria delako kontatzea: Abadiño Lagunkoiaren lana goraipatua izan zela hainbat partaideren aldetik, Emilio Sola Gizarte Zerbitzuetako zuzendariren aldetik besteak beste, Eusko Jaurlaritzak deitutako “Lagunkoitasunerako Jardunbide Egokiak” sariketan Abadiñok lortutako saria gogorarazi zuelarik.

Era berean, datorren urteko lehen hiruhilekoan beste lan bilera bat ospatzea adostu zen. 

 

Nos reunimos los municipios de Bizkaia integrados en la red de Euskadi Lagunkoia

El pasado 5 de noviembre se celebró en Bilbao una reunión de la Comisión Territorial de municipios de Bizkaia de la red de Euskadi Lagunkoia. La reunión estuvo coordinada por Fundación Matia y presidida por Emilio Sola, Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.


Asistimos 13 de los 20 municipios adheridos a la red de Euskadi Lagunkoia en Bizkaia: Durango, Ispaster, Igorre, Ermua, Portugalete, Muskiz, Getxo, Basauri, Mungia, Santurtzi, Ea, Lekeitio y Abadiño, además una nutrida representación del Grupo Tractor de Bizkaia.

En primer lugar Emilio Sola inauguró el acto y, ante la petición que le ha enviado en ese sentido el Grupo Tractor de Bizkaia, afirmó que se va a coordinar este proyecto con la iniciativa de la Diputación de Bizkaia. Tras su intervención, cada municipio expuso brevemente su trayectoria y situación actual, una buena oportunidad para aprender unos de otros.

Posteriormente nos dividimos en cuatro grupos homogéneos: pueblos pequeños, grandes, técnicos municipales y representantes políticos, para debatir los temas “Dificultades para la puesta en marcha del Proyecto” y “Cómo facilitar el trabajo en red”. Como conclusión más importante de esta segunda parte se propuso la transformación de la página de Euskadi Lagunkoia en un repositorio de materiales (Diagnósticos, Planes...) de todos los municipios adheridos, con un espacio a definir que permita las consultas entre nosotros. Se acordó además facilitar en esa web los datos de contacto de cada municipio de la red para facilitar el intercambio de experiencias.

Debemos mencionar finalmente, porque así sucedió y porque resulta agradable contarlo, que el trabajo de Abadiño Lagunkoia fue mencionado positivamente por varios de los asistentes incluido el Director de Servicios Sociales, Emilio Sola, quien recordó el premio que nos concedieron en el Concurso de Buenas Prácticas que había convocado el Gobierno Vasco.

Se acordó, así mismo, que habrá una nueva reunión de trabajo el primer trimestre del próximo año.

 

Abadiño Lagunkoia ha participado en la Jornada “Cómo ser una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores”

 


El 26 de octubre en el Auditorio del Palacio de Congresos "Mar de Vigo" de esa localidad gallega ha tenido lugar una Jornada en la que se pretende dar a conocer los beneficios de pertenecer a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Entre las experiencias concretas que se han presentado en esa Jornada, ha estado la de Abadiño Lagunkoia.

En concreto, en representación de Abadiño Lagunkoia, hemos tomado parte en una Mesa Redonda en la que se ha abordado la Fase 1 del proyecto, el diagnóstico y la elaboración del plan de acción. La mesa ha sido moderada por Maite Pozo, de la Secretaría General del Imserso y han participado además Enric Roca, del Ayuntamiento de Manresa y Carlos Rodriguez-Mahou, del Ceapat-Imserso.  

En nuestra intervención hemos narrado el proceso seguido desde que comenzamos a interesarnos por el proyecto hasta estos momentos, haciendo hincapié en el importante protagonismo que a lo largo de todo el proceso hemos venido manteniendo las personas mayores de Abadiño. Hemos recordado también el apoyo implícito del Ayuntamiento y el buen hacer de Maraka, la empresa que nos ha apoyado en la fase de diagnóstico. 

Hemos puesto en valor este proyecto como un elemento importante para fomentar la participación de las personas mayores y su aportación a las políticas sociales de nuestro ayuntamiento, sin olvidar los valores de respeto y acercamiento personal que nos han aportado las sesiones de los grupos focales. 

Y hemos terminado nuestra intervención manifestando la voluntad clara que tenemos de seguir siendo protagonistas fundamentales en la fase que iniciamos ahora: la redacción del plan de acción. 

Abadiño Lagunkoiak “Pertsona nagusiekiko hiri edo erkidego lagunkoia nola izan” jardunaldian parte hartu du

 


Jardunaldi hau joan den urriaren 26an ospatu da Mar de Vigo Biltzar-Jauregiko Auditoriumean, Pertsona Nagusiekiko Hiri eta Erkidego Lagunkoien Sarean parte hartzeak dituen onurak ezagutzera eman asmoz. Bertan azaldu diren esperientzia zehatzen artean Abadiño Lagunkoiarena izan da bat.

Hain zuzen ere, Abadiño Lagunkoiaren izenean, mundu mailako proiektu honen 1. Fasearen inguruan, hau da, diagnostikoa eta ondorengo Ekintza Planaren inguruan ospatu den Mahai-Inguruan parte hartu dugu. Mahai-ingurua Imsersoko Idazkari Nagusia den Maite Pozo-k  zuzendu du eta bertan Manresa-ko udaleko Enric Roca eta Ceapat-Imsersoko Carlos Rodriguez Mahou  ere partaide izan dira gurekin batera. 

Gure mintzaldian Abadiñon jarraitu dugun prozesua azaldu dugu, interesa sortu zenetik gaur egun arte emandako pausoak argituz, bertan pertsona nagusiok izan eta jokatu dugun paper garrantzitsua azpimarratuz. Udaletik izan dugun laguntza ere nabarmendu dugu, eta baita Maraka-ren, diagnostiko fasean lagundu digun enpresaren, lan ona ere. Proiektu honek pertsona nagusiek gizartean izan behar duten esku-hartzea areagotzeko duen balioaz ohartarazi nahi izan dugu entzulegoa, eta ondorioz honek gure udaleko gizarte politiketan duen ekarpenaz, foku-taldeetan izandako bilerek besteekiko errespetua eta hurbiltasuna lantzeko eman dizkiguten aukerak ahaztu gabe.   

 

Eta gure solasaldia amaitzeko, orain datorkigun etapa berrian ere, hau da, Ekintza Plana egituratzerakoan ere, oinarrizko protagonista izaten jarraitzeko dugun asmo garbia azaldu dugu.  

Abadiño Lagunkoia saritua izan da


 

Joan den irailaren 14ean, Gasteizko Europa jauregian, Eusko Jaurlaritzak, Matia Fundazioaren parte-hartzearekin, "Europako Jardunbide Egokiak Lagunkoitasunean: II Jardunaldia” antolatu du.

Bertan parte hartu duten hizlari desberdinen artean Alexander Kalache aipatu behar dugu, lagunkoitasunaren aldeko mugimenduaren ideologo eta abiarazlea OME (Osasunaren Mundu Erakundea) barnean.

Bestalde, jardunaldi horretan "Euskadi Lagunkoia Lagunkoitasunaren Jardunbide Egokien Saria" banatu da, Euskadiko erakunde eta udal desberdinetatik aurkeztu izan diren 28 proiekturen artean. Berauen artean, Abadiño Lagunkoiak aurkeztutakoa zegoen: Pertsona nagusien ahalduntzea, Lagunkoitasuna prozesuaren partaidetzan eragile izanez

Poztasunez iragartzen dizuegu eman diren hiru accesit-etako batekin saritua izan dela proiektu hau. Aitorpen horrek indar berritu egiten gaitu eta ilusioz bete Abadiñon ingurune hobeago baten bila pertsona nagusiok daukagun hitza eta parte-hartzearekin  aurrera jarraitzeko.

Laster espero dugu azken bi urte hauetan lantzen ibili garen lagunkoitasunaren diagnostiko txostenaren aurkezpena egitea, ondoren ekintza plana lantzen joango garelarik, berau udalarekin batera finkatu asmoz. Hori izango da proiektu liluragarri honen hurrengo fasea.

Abadiño Lagunkoia recibe un accésit en los premios de Buenas Prácticas de Euskadi Lagunkoia


 

El pasado día 14 ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio Europa, la II Jornada ‘Buenas Prácticas Europeas en Amigabilidad’ que el Gobierno Vasco ha organizado en colaboración con la Fundación Matia.Además de un interesante programa de intervenciones, entre la que cabe destacar la ponencia de Alexander Kalache, ideólogo e iniciador del movimiento de amigabilidad promovido por la OMS, se entregó el primer premio de Buenas Prácticas en amigabilidad “Euskadi Lagunkoia”.

A ese premio se han presentado 28 proyectos de distintos municipios y entidades de Euskadi entre ellos nuestro proyecto para el empoderamiento de las personas mayores como participantes y principales agentes en el proceso de amigabilidad nos alegra comunicaros que ha sido premiado con uno de los tres accésits concedidos. 

Ese reconocimiento del trabajo que venimos realizando en Abadiño Lagunkoia para dar la palabra y el protagonismo a las personas mayores de nuestro pueblo en las propuestas para lograr un entorno más amigable nos llena de satisfacción y nos anima a seguir en el proyecto con energías renovadas. 

Esperamos poderos anunciar pronto la presentación del informe sobre el diagnóstico de amigabilidad en el que hemos trabajado a lo largo de los dos últimos años y que dará pie a la redacción de un plan de acción que presentaremos en su momento a la corporación municipal y que será la siguiente fase de este ilusionante proyecto.

Urkiolan ere egon gara


Abadiñoko auzo desberdinetan egin ditugun bilerekin jarraituz, pasa den 12an Urkiolan izan ginen, deialdira etorri ziren bertako eta Amaitermineko pertsona nagusiekin elkarrizketatuz. 

Bertan, Abadiño Lagunkoia proiektuaren hastapenak eta ildo nagusiak aztertu genituen  lehenbizi. Fase honetan dugun helburua ere argi gelditu zen, hau da, gure herriaren lagunkoitasunari buruz pertsona nagusiek duten ikuspuntua ezagutu, diagnostiko fase hau bukatu ondoren udalak ere onartu behar duen eta denon artean aurrera eraman behar dugun ekintza plana burutzeko, bila gabiltzan herri lagunkoiagoa lortu asmoz.

Beraien aldetik hainbat irizpide eta ikuspuntu jaso genituen Urkiola auzoaren ezaugarri bereziei buruz. Zerbait azpimarratzekotan, argi eta garbi honako hau: Urrun, oso urrun udal zerbitzu guztietatik eta oso-oso baldintzatua duen ezaugarri turistikoa dela eta. Guzti horrek, Abadiñoko beste auzoekin konparatuz, Urkiolak erralitate guztiz desberdin bat duela ondorioztatzen digu. 

Beraien iradokizunak eta proposamenak gehituko ditugu gure diagnostiko txostenean eta harremanetan jarraituko dugu auzokide hauekin ere, proiektuaren garapenean kontuan izanik. Hasteko, proiektuaren WhatsApp taldean sartu dira, Abadiño Lagunkoia proiektuaren ibilbideaz informaturik egoteko.

Bilera emankorra eta onuragarria izan dela uste dugu, epe laburrean egin gura dugun diagnostiko txostenaren aurkezpen aurretik egingo dugun azkena izanik.  

 

Nos reunimos también con los vecinos de Urkiola y Amaitermin


Continuando con las reuniones que hemos mantenido con la gente de los diferentes barrios de Abadiño, el pasado día 12 fuimos a Urkiola para entrevistarnos allí con las personas mayores de Urkiola y Amaitermin que acudieron a nuestra convocatoria.

Les explicamos en primer lugar el origen y las líneas generales de Abadiño Lagunkoia. Y les aclaramos que en esta fase nuestro objetivo es conocer la percepción de las personas mayores sobre la amigabilidad de nuestro pueblo, haciéndoles saber que nuestra intención es, una vez finalizada la fase de diagnóstico, redactar un plan de acción que le ayuntamiento acepte y lleve a cabo para lograr los objetivos de amigabilidad que venimos persiguiendo.

Nos hablaron de las características especiales del barrio de Urkiola, lejos, muy lejos de todos los servicios municipales y muy mediatizado por su realidad de enclave turístico, que configuran una realidad  muy diferente a la de los otros barrios de Abadiño.

Recogeremos sus sugerencias y propuestas para incorporarlas a nuestro informe de diagnóstico e intentaremos seguir manteniendo el contacto con ellos para saber de sus propuestas y de sus necesidades. En principio se han incorporado a nuestro grupo de WhatsApp para seguir estando informados de la marcha de Abadiño Lagunkoia.

Creemos que fue otra reunión positiva, la última que vamos a hacer antes de la presentación del informe de diagnóstico que nos gustaría hacer en breve. 

 

Abadiño Lagunkoia Gazteluan elkartzen da


2017.eko Irailetik aurrera bai Matienan eta bai Zelaietan aurrera eraman ditugun bilerez gain, Abadiño Lagunkoia proiektuaren motor taldekook  gure herriko beste auzo batzuetan ere ospatu ditugu lan saio batzuk, bertako biztanleen iritziak ere ezagutu asmoz, foku-taldeetan jorratutako Abadiñoren Lagunkoitasunari buruzko arlo desberdinei dagokionez.

Honela, Ekainaren 28an motor taldeko hiru kide eta Maraka enpresako teknikari bat Gaztelua auzora joan ginen. Bertan, San Martin baselizan, Abadiño Lagunkoia proiektua martxan jartzera bultzatu gaituen helburuak aurkeztu, eta orain arte aztertu ditugun arlo desberdinetako ondorio azpimarragarrienak azaldu genituen. Lagunarteko giro atsegin batean, Gazteluako baserrietan bizitzeak gai hauekiko suposatzen duenaz hitz egin genuen, arlo onuragarriak eta kaltegarriak azpimarratuz. Beraien etxebizitzen baldintzak, saneamendua, mugikortasun posibilitateak eta zailtasunak, herriko osasun zentroari buruz duten iritzia, beraiek ikusten dituzten beharrak, udalarekin duten komunikazioa, herriko kultur bizitzan eta gizarte arloan duten partaidetza, besteengandik sentitzen duten tratua, …, izan ziren elkarrizketan irten ziren gaietariko batzuk.  

Marakako teknikariak, elkarrizketa dinamizatzeaz gain, han irtendako iritziak jaso zituen, berauek foku-taldeen saio desberdinetan jorratutako diagnostikoari gehitu asmoz.

Han azaldu genuen bezala, eta Abadiño Lagunkoiaren inguruan biltzen garenok dagoeneko ezagutzen dugunaren arabera, gure asmoa diagnostiko honen azken txostena datorren Urriaren 2an aurkeztea da. Ondoren, eta Udalarekin batera, gure herria Lagunkoiagoa bihurtu dezakeen Ekintza Plana burutzen joango gara, plangintza hau denon artean aurrera eramateko konpromezuarekin, bakoitzak bere ardurak bereganatuz. Gure ideia plangintza honek hiru urtetako ekintzak aurreikustea litzateke, munduan zehar era honetako proiektuak bultzatu eta babesten dituen Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) aholkatzen duen bezala. Hiru urte horietan, Abadiñoko pertsona Nagusiok beronen jarraipena egingo dugu proiektuaren zeregin gisa, azkenik, plana burutu ondoren, beronen azken ebaluaketa bat eginez eta hobekuntza ziklo berri bat hasiz.

Abadiño Lagunkoia se reúne en Gaztelua


Además de las reuniones de los grupos focales que hemos venido llevando a cabo desde septiembre de 2017 tanto en Matiena como en Zelaieta, los integrantes del equipo motor de Abadiño Lagunkoia venimos organizando algunas reuniones en los diferentes barrios de nuestro pueblo para conocer la opinión de nuestros baserritarras en los diferentes aspectos de amigabilidad de Abadiño que hemos analizado en las reuniones de los grupos focales.

Así, el día 28 acudimos al barrio de Gaztelua tres miembros del equipo motor y una técnica de la empresa Maraka. Allí, en la ermita de San Martín, presentamos los objetivos que nos han llevado a poner en marcha el proyecto de Abadiño Lagunkoia y tratamos los aspectos más destacados de las diferentes áreas que hemos venido analizando. En un tono cordial de charla entre amigos fuimos repasando la percepción, los aspectos positivos y negativos de vivir en los caseríos de Gaztelua. Hablamos de las condiciones de sus viviendas, del saneamiento, de las dificultades y posibilidades de movilidad, de cómo se sienten atendidos en el Centro de Salud del pueblo, de las necesidades que ellos ven, de la comunicación con el ayuntamiento, de su posible participación en la vida social y cultural del pueblo, de cómo se sienten tratados por el resto de la sociedad, …

 

La técnica de Maraka fue dirigiendo la conversación tomando notas de todo lo que se iba aportando en la reunión para acompañar lo allí recogido al resto de las cosas que se han ido aportando en las sesiones de trabajo de los grupos focales.

 

Como comentamos allí y ya saben todas las personas que han venido reuniéndose en Abadiño Lagunkoia, nuestra intención es presentar el informe final de nuestro diagnóstico el día 2 de octubre. A partir de esa fecha, y en colaboración con el Ayuntamiento, iniciaremos la tarea de elaborar un plan de acción que recoja las acciones que este pueda asumir para hacer entre todos un Abadiño más amigable con las personas de edad y, por ende, con todos los habitantes de nuestro pueblo. Nuestra idea inicial, tal y como aconseja la Organización Mundial de la Salud, auspiciadora de estos proyectos en todo el mundo, es que ese plan tenga un plazo de tres años, a lo largo de los cuales las personas mayores de Abadiño haremos un seguimiento del progreso de ese plan para hacer una evaluación final al cumplirse ese periodo de tres años que de pie a iniciar un nuevo ciclo de mejora de la amigabilidad de nuestro pueblo.