Abadiño lagunkoia

2018-05-30. Acto de fin de curso de Abadiño Lagunkoia


 

El día 30 de mayo Abadiño Lagunkoia ha organizado un acto de fin de curso. En esta ocasión el marco elegido ha sido la sede de las Juntas Generales de Bizkaia, ubicada en el barrio abadiñarra de Gerediaga. Ha sido un bonito marco para nuestro evento.

En él hemos contado con la asistencia de cerca de 50 personas y la presencia del alcalde y varios concejales de los tres grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, además de con la representación del área de bienestar social de la Mancomunidad en la persona de una de sus técnicas.

En este acto han intervenido dos personas del equipo motor para recordar el planteamiento y las fases de trabajo del proyecto de Ciudades Amigables auspiciado por la OMS, haciendo ver, además, que este proyecto fue aceptado por unanimidad en el pleno municipal y han repasado a continuación las conclusiones más destacadas de la fase de diagnóstico, que ahora concluimos.

Al comentar las observaciones y propuestas que han ido saliendo en ese resumen, han hecho hincapié en que las personas participantes en las reuniones de los grupos focales son conscientes que en la fotografía del municipio que se ha realizado se han visto cosas que no son difíciles de resolver y otras más inalcanzables. Ahora nos toca elaborar, con todo ese material un informe de diagnóstico, que tenemos intención de presentar públicamente alrededor de la fecha del 1 de octubre, que la OMS ha señalado como el Día Internacional de las Personas de Edad. Y tras la presentación de ese diagnóstico, abordaremos, conjuntamente con el ayuntamiento, la redacción de un plan de acción que nos gustaría que se iniciara en 2019.

Ha finalizado esa exposición con la presentación de un vídeo que recoge las fotografías tomadas por los componentes de los grupos focales en el recorrido que hicimos por Abadiño el día 25 para intentar destacar puntos no amigables y amigables de nuestro pueblo. Ese vídeo lo difundiremos en breve por las redes sociales y se lo haremos llegar a los concejales de nuestro ayuntamiento.

Y hemos puesto el colofón final al evento con la degustación de un lunch en el pórtico de la ermita juradera de Gerediaga.

Nos gustaría destacar que la organización de este evento ha sido protagonizada fundamentalmente por las personas mayores que integran Abadiño Lagunkoia, que una vez más han sido capaces de comunicarse y aportar todo lo necesario para el lunch repartiéndose las tareas únicamente con mensajes en nuestro grupo de WhatsApp.

Evidentemente, no debemos olvidar y agradecer el apoyo de Maraka en la parte más técnica de la recogida de datos y elaboración de las diapositivas utilizadas en la presentación y la inmejorable disposición del Ayuntamiento y de su técnico de cultura, prestándonos los locales y la infraestructura precisa para el buen desarrollo del evento. 

Damos fin con este acto a los trabajos de los grupos focales en la fase de diagnóstico y nos gustaría recalcar al hacerlo que todo este tiempo de reuniones y esfuerzos ha evidenciado las capacidades y potencialidades de las personas mayores de Abadiño cuando se han acercado a un ilusionante proyecto para mejorar sus condiciones de vida y su pueblo. ¡Ojalá lo que ahora es una mirada crítica devenga pronto en ese Abadiño Lagunkoia que nos ha reunido a lo largo de estos meses!.

2018-05-30. Abadiño Lagunkoiaren ikasturte-bukaera ekintza


Maiatzaren 30ean, Abadiño Lagunkoiak, proiektuaren ikasturte-bukaera dela eta ekintza berezi bat antolatu zuen. Kasu honetan, aukeratutako tokia Abadiñoko Gerediaga auzoko Bizkaiko Batzar Nagusien  egoitza izan da. Benetan leku atsegingarria eta polita gure jardunaldirako.

Bertan proiektuko berrogeitamar batek parte hartu dute eta han izan ditugu alkatea eta udala osatzen duten hiru alderdi politikoetako hainbat ordezkari eta Mankomunitateko gizarte-ongizateko ordezkari bat ere. 

Ekintza honetan talde motorreko pertsona bik Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) babestutako Hiri Lagunkoiak proiektuaren planteamendua eta gure kasuan jarraitu ditugun faseak gogorarazi dituzte hasteko, berau Udaleko osoko bilkuran aho batez onartua izan zela azpimarratuz, eta ondoren, orain bukatzen dugun diagnostiko fase honetan ondorioztatutako emaitza garrantzitsuenak azaldu dituzte

Laburpen horretan azaltzen joan diren proposamenak eta oharrak jorratzerakoan, honako hau ere azpimarratu da hain zuzen, foku-taldeetako bileretan parte hartu duten pertsonen iritziz argi dagoela egin dugun herriaren argazkian era askotako betebeharrak daudela, batzuk zailak ez direnak azkar betetzeko eta beste batzuk hain errazak ez direnak. Orain, bildutako material horrekin erabateko diagnostiko txostena burutzea falta zaigu, berau Urriak 1 inguruan jendaurrean aurkezteko asmoa dugularik, egun hori OMEk Adineko Pertsonen Nazioarteko Eguna izendatu duela kontuan izanik. Eta diagnostiko hori aurkeztu ondoren, udalarekin batera Ekintza Plan bat burutuko dugu, beronen ezarpena 2019. urtean hastea gustatuko litzaigukeelarik.

Azalpena bukatzeko, Apirilaren 25ean gure herriko puntu lagunkoiak eta ez-lagunkoiak ikustarazteko foku-taldeetan herrian zehar egin genuen ibilbidean ateratako argazkiekin osatutako bideo bat aurkeztu da. Datozen egunotan zabalduko dugu bideo hau sare sozialetan eta era berean udaleko zinegotziei ere helduaraziko diegu. 

Azkenik, Gerediagako ermita zin-hartzailearen atarian eman diogu amaiera ekintza honi, lunch eder batekin. 

Honako hau ere azpimarratu nahi genuke: ekintza honen antolaketa Abadiño Lagunkoia osatzen dugun adineko pertsonen elkarlanean oinarritu dela batez ere, WhatsApp-en dugun taldearen bidez gai izan garelako lanak banantzeko eta aurkezpenerako eta luncherako beharrezko ziren osagai guztiak biltzeko, ezer falta ez delarik.  

Argi dago Marakaren laguntza ere ezin dugula ahaztu egun honetan, batez ere datu jasoerari eta aurkezpenean erabilitako diapositibak lantzeari dagokionean, eta ezta Udalarena eta bere Kulturako teknikariarena ere, beti laguntzeko prest egon direlarik, aretoa eta beharrezko genuen azpiegitura gure eskuetan jarriz. Guzti hauei gure eskerrik beroenak. 

Ekintza honekin amaiera ematen diogu foku-taldeen lanari diagnostiko fase honetan, bertan argi ikusi delarik, bileretan eta proiektuaren alde egindako ahaleginetan, Abadiñoko adineko pertsonen ahalmenak eta gaitasunak kontuan hartzekoak direla, beraien eta herriaren bizi baldintzak hobetzeko aurrera bota den proiektu liluragarri honetan frogatu den bezala. Hilabete hauetan elkarrekin egindako lan honi esker laster Abadiño Lagunkoiago bat espero dugu denon partaidetzarekin.2018-05-30. Abadiño Lagunkoiaren ikasturte-bukaera ekintza

Abadiño Lagunkoia, Ermuan


Joan den 18an, Abadiño Lagunkoiaren Talde Motorraren ordezkaritza batek Ermuko Udalaren gizarte-ongizateko teknikariek Talde motorrei buruz antolatutako  jardunaldi batean hartu genuen parte.

Jardunaldi honen helburua Hiri Lagunkoiak proiektuan jarduten duten Talde Motor desberdinen lan metodologiak aztertzea zen, eta foru horretan gure esperientziak kontatzeko abagunea izan genuen, ideiak eman, zalantzak argitu eta taldearen sorrerarako Ermuko lagunak animatu asmoz.

Matia fundazioko Nerea Almazán-ek Hiri Lagunkoiak proiektuaren talde motorren lanaren oinarri teknikoak aztertu eta berauei Euskadi Lagunkoia erakundetik eskaintzen zaien laguntasuna azaldu ondoren, proiektu interesgarri honetako gure ibilbidea kontatzeari ekin genion gure aldetik.

Gure aurkezpenean, motor taldea proiektuaren garapenerako oinarrizkoa dela kontatzen saiatu ginen. Berau izateak lanak banatzea ahalbidetzen du, ekintzak koordinatzea  eta partaidetza bultzatzea, hau izan bait zen bere egunean Abadiño Lagunkoia prozesua hasteko animatu gintuen arrazoietako bat.

Bestalde zera azpimarratu nahi izan genuen, prozesu honetan Abadiñon beti izan garela pertsona nagusiok ekimena zuzendu dugunak eta dagokion erakundeari proposamenak helarazi dizkiogunak. Eta jarrera hori, eta pertsona nagusien ahalduntzera begira egindako esfortzua oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigula, berauen alde lan egitea merezi duelarik.

Gure parte-hartzean ekintzen protagonistak pertsona nagusiek izan behar dutela ere asko azpimarratu genuen, beste tekniko, politiko edo erakundeek eskainitako laguntza arbuiatu gabe noski, herri lagunkoia denon artean egiten da eta, baina guztien gainetik nagusien parte-hartzea gailenduz.  

Esperientzia hauen ondorio interesgarrienetariko gisa, gure ustez, arratsalde horretan Ermuan sortu zen elkarrizketa eta elkar lankidetzarako giroa azpimarratu nahi genuke.

Gure aurkezpenean erabili genuen aurkezpena lotura honetan klik eginez ikus dezakezu nahi izanez gero. 

El equipo motor de Abadiño Lagunkoia en Ermua

El pasado día 18 una representación del equipo motor de Abadiño Lagunkoia tomamos parte en la Jornada sobre equipos motores que habían organizado las técnicas de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ermua.


El objetivo de esa Jornada era recabar información sobre la metodología de trabajo de los equipos motores en el proyecto de Ciudades Amigables y contar en ese foro nuestras experiencias como equipo motor, con el propósito de aportar ideas, aclarar dudas y animar a la constitución del equipo en Ermua.

Tras la intervención de Nerea Almazán, de Fundación Matía, quien expuso los fundamentos teóricos del trabajo de los equipos motores y el trabajo que viene realizando Euskadi Lagunkoia para apoyarnos, pasamos a narrar nuestra andadura en este interesante proyecto.

En nuestra presentación intentamos hacer ver que la existencia de un equipo motor es fundamental para la buena marcha del proyecto. Contar con él supone repartir las tareas, coordinar las actividades y dar pie a fomentar la participación, que es una de las razones que nos animaron en su día a iniciar el proceso de Abadiño Lagunkoia.

Intentamos remarcar, así mismo, que en este proceso en Abadiño hemos sido siempre las personas mayores quienes hemos llevado la iniciativa y elevado todas las propuestas a las instancias pertinentes. Y es que esa actitud y ese esfuerzo por el empoderamiento de las personas mayores nos parece algo muy importante y por lo que merece la pena trabajar.

También quisimos hacer ver en nuestra intervención que, más allá de los soportes que podamos recibir de los técnicos o de los políticos y sabiendo que un pueblo amigable se construye entre todos, es esencial el protagonismo de las personas mayores en estas tareas. Que es, por otra parte, lo que recomienda la OMS en sus documentos.

Pretendimos hacer ver además que abordar estas cosas por los mayores no es tan complicado, aceptando la aportación de cada cual en la medida de sus posibilidades y valorando todas ellas por igual. Y para ello hicimos la presentación entre cinco de los componentes del equipo motor de Abadiño Lagunkoia.

Creemos que, más allá de lo que hayamos podido aportar y de las ideas que hayamos sabido transmitir, esa tarde se creó en Ermua un estupendo clima de diálogo y de cooperación, que representa, en nuestra opinión, lo más interesante de estas experiencias.

Puedes ver la presentación que utilizamos en nuestra intervención si haces clic en este enlace.

Abadiñoko Udalbatzaren Hirigintza eta Gizarte Ongizatea batzordeekin bilera


 

Abadiño Lagunkoiaren Talde Motorra Udalbatzako hirigintza eta gizarte ongizatea batzordeetako ordezkariekin bildu zen apirilaren 9an, proiektu honetan 2017 urtean zehar egindako lana biltzen duen txostena aurkeztu eta entregatu asmoz.

 

Inoiz azaldu dugun bezala, uda ondoren foku-taldeak biltzen hasi ginen,  lan saio desberdinak ospatuz diagnostiko fasea burutu asmoz. Urte horretan Vancouver-eko  protokoloan proposatzen diren zortzi arloen arteko lau jorratu genituen: Aire zabaleko espazioak eta eraikinak, Garraioa, Etxebizitza, Erkidego babesa eta osasun zerbitzuak.

Diagnostiko fase honetan aurrera egin ahala udal ordezkariekin harreman  estuagoa mantentzea komeni zela ikusi genuen, 2019an burutu nahiko genukeen Ekintza Plana kontuan izanik batez ere. 

 

Helburu horrekin eta zinegotziei parte hartzaileen aurkezpena egin ondoren, ordura arte harreman zuzenik ez zela egon kontuan izanik, talde motorreko ordezkariok Hiri Lagunkoien proiektuaren deskribapena egin genuen eta ondoren Abadiñon burututako diagnostikoaren emaitzak azaldu, bertan parte hartu duten talde desberdinen hausnarketak biltzen direlarik: foku-taldeetakoak alde batetik baina baita burutu diren  beste hainbat bilera osagarrietakoak ere, hala nola zerbitzu hornitzaile eragileekin, Mankomunitate eta Udal teknikariekin, 80 urtetik gorako partaideekin, eta Abadiñoko landagune batzutako auzokideekin.

 

Udalbatza osatzen duten hiru talde politikoetako ordezkariek egindako lanarekiko interesa aurkeztu zuten eta proiektuaren informaziora era zuzenean sarbidea izan nahiko luketela adierazi. Hau dela eta, 2018an zehar bilera gehiago burutzea adostu zen, ekainean eta irailean hain zuzen, eta bestalde foku-taldeen elkar komunikaziorako erabiltzen dugun WhatsApp taldean ordezkari hauek ere gehitzea. Gure aldetik ere udalaren web orrian proiektu honetarako toki bat erreserbatu eta prestatzea eskatu genuen, gure ekintzen berri emateko, horretarako udaleko informatikoarekin hitz egitekotan gelditu zirelarik. 

Laburbilduz, Abadiño Lagunkoia proiektuarentzat harreman positiboa izan zela deritzogu, udalbatzarekin beharrezko dugun harremana gehiago sendotuz. 

Reunión con las comisiones de urbanismo y bienestar social de Abadiño


El equipo motor de Abadiño Lagunkoia se ha reunido el día 9 de abril con representantes de las comisiones de bienestar social y de urbanismo del ayuntamiento para presentar y entregarles el informe del trabajo llevado a cabo en Abadiño Lagunkoia a lo largo de 2017.

Como ya hemos contado en otras ocasiones, después del verano comenzamos a reunirnos los grupos focales en sesiones de trabajo para iniciar la fase de diagnóstico y en ese año habíamos abordado cuatro de las áreas que se proponen en el protocolo de Vancouver:

  • Espacios al aire libre y edificios públicos.
  • Vivienda.
  • Transporte.
  • Servicios sociales y de salud.

Al ir avanzando ya en la fase de diagnóstico, consideramos que había que mantener una relación más estrecha con los representantes municipales, pensando ya en el plan de acción, que nos gustaría abordar en 2019.

Con ese objetivo y tras la presentación de las personas participantes a los concejales con los que no habíamos tenido contacto directo, los componentes del equipo motor hicimos una exposición del proyecto de Ciudades Amigables y pasamos a explicar los resultados del diagnóstico que se ha realizado tanto en las sesiones de los grupos focales como en las reuniones complementarias llevadas a cabo en 2017: con agentes proveedores de servicios, técnicos municipales y de la Mancomunidad, con personas mayores de 80 años y con residentes en alguno de los núcleos rurales de Abadiño.

Los representantes de los tres grupos políticos con presencia en la corporación municipal mostraron su interés por nuestro trabajo y nos pidieron poder acceder de manera más directa a la información del proceso. Con ese fin acordamos mantener nuevas reuniones a lo largo de 2018, en junio y en septiembre, así como incluirlos en el grupo de Whastapp con el que venimos manteniendo la comunicación con las personas que vienen participando en las sesiones de los grupos focales. También pedimos que se abriera un espacio en la página web municipal para recoger en él noticias de nuestra labor, para lo que quedaron en hablar con el informático cel ayuntamiento.

En resumen, creemos que fue un contacto positivo para Abadiño Lagunkoia, que afianzó un poco más las relaciones con la corporación municipal. 

“Abadiño Lagunkoian” foku-taldeen zortzigarren bilera (2018-03-21)

Martxoaren 21ean Abadiño Lagunkoia proiektuaren foku-taldeen zortzigarren lan saioa burutu zen. Bileraren lehen zatian diagnostikorako aztertu direneko azken gaia jorratu zen: komunikazioa eta informazioa. Abadiñon gizartearen intereserako garatzen eta jorratzen diren ekintza desberdinen komunikazioa nola egiten den eta informazioa nola helarazten eta jasotzen den aztertu zen, pertsona nagusientzat ohikoenak diren informazio eta komunikazio bideak identifikatuz.


Talde batzutan berriro azpimarratu eta jorratu zen aurreko saioan ere aipatua izan zen gai bat, komunikabideek pertsona nagusiei buruz isladatzen duten irudia hain zuzen, bertan bildutakoen ustetan giza-talde honen benetako errealitatea adierazten ez duten estereotipoetan oinarrituz gehienetan.

Bileraren bigarren zatian, hurrengo saioan  burutuko den ekintzaren planifikazioa jorratu zen. Datorren apirilaren 25ean Abadiñoko kaleetan zehar egingo den ibilbidean proiektu honen ustez lagunkoiak diren puntuak eta arloak markatuko dira, eta baita lagunkoiak ez direnak ere, era berean. Ekintza honen beste helburuetariko bat auzotarren aurrean proiektua begi bistan jartzea da, bide batez egindako lanaz ohartaraziz.

Ekintza hau, aipatu bezala, Apirilaren 25ean, arratsaldeko 5etan hasiko da, Matienako aparkaleku publikotik abiatuz. Ondoren, partaideak talde desberdinetan banaturik, ibilbide desberdinak burutuko dira auzo horretan, ondoren Zelaietara eta Muntsaratzera abiatuz, hauetan ere ibilbide desberdinak burutuz helburu berarekin. Amaitzeko, Txanportako kultur etxearen atarian, gure arteko berriketaldia izango dugu, kafe bat hartuz iharduerari buruzko iritziak komentatuz.  

 

Octava sesión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia


El día 22 hemos llevado a cabo la octava sesión de trabajo de los grupos focales de Abadiño lagunkoia. En la primera parte de la misma hemos abordado el último tema de los que hemos venido tratando en nuestro diagnóstico: el de la comunicación. Hemos reflexionado sobre cómo recibimos en nuestro pueblo la comunicación de las diferentes cuestiones de interés social que se desarrollan en Abadiño y hemos comentado también cuáles son las fuentes más habituales de información para las personas mayores de Abadiño. 

También ha surgido en alguno de los grupos un tema del que ya habíamos hablado en alguna ocasión anterior: la imagen que de las personas mayores reflejan los medios de comunicación y que, en nuestra opinión, demasiadas veces se basa en estereotipos que no suelen representar la verdadera realidad de nuestro grupo social. 

En la segunda parte de nuestra reunión hemos abordado la planificación de la siguiente actividad que vamos a llevar a cabo y que consistirá en un recorrido que haremos el 25 de abril por las calles de Abadiño para marcar en ellas los puntos que vemos amigables y los que en nuestra opinión no lo son y a la vez hacernos más visibles ante nuestros convecinos, ante los que queremos hacer notar el trabajo que venimos haciendo.

Esa actividad se iniciará el citado día 25 a las 17:00 horas en el aparcamiento público de Matiena, desde el que haremos varios recorridos paralelos por ese barrio para desplazarnos posteriormente a Zelaieta y a Muntsaratz, barrios en los que haremos nuevos recorridos con el mismo objetivo. Finalizaremos en el pórtico de la casa de cultura de Txanporta para cambiar impresiones mientras tomamos un café.

“Abadiño Lagunkoian” foku-taldeen zazpigarren bilera (2018-03-07)

Elurtea dela eta, Otsailaren 28rako aurreikusita zegoen foku-taldeen bilera atzeratu egin behar izan zen, azkenean Martxoaren 7an ospatu zelarik.


Negu honetan gogor ibili den gaixotasunak jota batzuk eta egun aldaketaz nahasturik beste batzuk, hutsune batzuk egon arren, jende berriak ere parte hartu zuela esan behar lantaldeetan.

Mahai desberdinetan emandako eztabaidak interesgarriak eta irekiak izan ziren, beti bezala. Saio hauetan jorratzen ari diren gaiak batez ere giza ikuspuntua dute, hala  beste batzuren artean errespetua, inklusioa edota herrian eskaintzen diren ekintzetan partehartzea. Pertsona Nagusien giza irudiaz hitz egin da eta berauetaz jarduterakoan  estereotipoetara jotzeko dagoen arriskuaz, bertan bildutakoen ustez behintzat errealitatea komunikabideetan eta gizartearen iruditerian sarri azaltzen dena baino konplexuagoa eta pluralagoa baita.

Bai kafe atsedenaldiko eta bai bukaerako solasaldietan sarri entzun den balorazioa saio hauetan sortu den giro onari dagokio, parte hartze zabala, zintzoa eta errespetuzkoa azpimarratuz, horrela bilera hauetara etortzea atsegingarri egiten delarik, bertan sortzen diren harreman pertsonalak ere goraipatuz.  

Foku-taldeen hurrengo saioa Martxoaren 21ean izango da, San Trokaz Nagusien Elkartearen aretoetan, arratsaldeko 17etan ohi den bezala.

Séptima reunión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia. (07-03-2018)


La nieve nos obligó a aplazar la sesión de grupos focales que teníamos programada para el 28 de febrero, que finalmente tuvo lugar el pasado día 7.

Aunque hubo algunas bajas por enfermedad y alguna más por despiste, hubo alguna nueva incorporación a los grupos de trabajo.

El debate en las diferentes mesas fue una vez más interesante y abierto. Estamos en estas sesiones tocando temas más de un matiz más social, como puede ser el respeto y la inclusión o la participación en las diferentes actividades que se nos ofrecen en el pueblo. Hablamos de la imagen social de las personas mayores y del peligro de recurrir a los estereotipos al hablar del colectivo de personas mayores, que en nuestra opinión es mucho más complejo y diverso de lo que se refleja en los medios de comunicación y en el imaginario social.

 El comentario durante el intermedio del café y al final de la sesión era que se ha creado un clima de sincera participación que hace que acudir a estas sesiones y las relaciones personales que se fomentan en ellas sea muy agradable para todas las personas que venimos participando en ellas. Nos volveremos a reunir el próximo día 21 de marzo, a las 17:00 h. en el local de San Trokaz Nagusien Elkartea.