BEASAIN LAGUNKOIA

Personas mayores: locomotoras y no vagones

El pasado 3 de julio se presentó pública y oficialmente la iniciativa Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Amplio respaldo institucional con presencia activa del Lehendakari Iñigo Urkullu y los Consejeros Juan Mari Aburto y Jon Darpón.


Destacaría lo dicho por Aburto: “en Euskadi existe un amplio grupo de personas mayores de 65 años en plenas capacidades físicas e intelectuales, que están realizando una gran aportación, imposible de cuantificar económicamente, tanto que gracias a estas personas mantenemos nuestro modelo social…” Acto seguido: “desde el Gobierno Vasco venimos impulsando políticas para desarrollar programas de envejecimiento activo, tanto para favorecer la salud mediante hábitos de vida activos como para promover la participación de las personas mayores…”

En este contexto situó Aburto la iniciativa Euskadi Lagunkoia Sustraietatik.

En realidad –aquí radica la novedad y la noticia- esta iniciativa tiene como fin aprovechar de modo directo el potencial de las personas mayores para convertirlas en líderes y motores del movimiento de la amigabilidad en Euskadi.

Consiste básicamente en que las personas mayores, con la participación de ciudadanas y ciudadanos de todas las edades, van a poder trabajar para eliminar barreras y adaptar los espacios físicos de nuestros barrios, pueblos y ciudades a sus necesidades y a las del resto de personas…No sólo en lo que respecta a calles, edificios y equipamientos públicos, sino también en los referente a locales comerciales y establecimientos privados.

Consiste también en fomentar comunidades amigables, impulsar la convivencia entre personas, con el doble objetivo de que en Euskadi sea posible vivir sin obstáculos físicos y convivir sin barreras entre personas.

El reto me parece fascinante, entre otras razones, porque esta iniciativa hace justicia con quienes más nos pueden seguir aportando y enseñando, como son las personas mayores.

Finalmente, la iniciativa me parece innovadora porque en relación a las personas mayores supera los conceptos hasta hace unos años relacionados con la vejez, como dependencia y enfermedad, para sustituirlas por ideas actuales, como participación social y solidaridad intergeneracional.

Tengamos bien presente que las personas mayores son el activo más importante con que cuenta Euskadi,  por sus conocimientos y por su experiencia, y que Euskadi Lagunkoia, impulsada desde el Gobierno Vasco,  pone con buen criterio en manos de estas personas la tarea de contribuir a hacer de Euskadi un país amigable.

 

Aitor Aldasoro.

 

Adinekoak: lokomotorak, ez bagoiak

Joan zen uztailaren 3an Euskadi Lagunkoia Sustraietatik izeneko ekimena publikoki eta ofizialki aurkeztu zen. Erakundeen babes osoarekin aurkeztu ere, Iñigo Urkullu lehendakaria eta Juan Mari Aburto eta Jon Darpón sailburuak bertan zirela.


Aburtok esandakoa ekarri nahi nuke hona: “Euskadin 65 urtetik gorako adinekoen talde zabala dugu, gaitasun fisiko eta adimenezkoak bete-betean dituena; horiek izugarrizko ekarpena egiten dute egunero, ekonomikoki zenbatestea ezinezkoa zaiguna, eta pertsona horiei esker euts diezaiokegu gure gizarte ereduari…” eta segidan gaineratu zuen: “Eusko Jaurlaritzatik zahartzaro aktiboa jomuga duten programak garatzeko politikak bultzatzen ditugu, bizi-molde aktiboen bitartez osasuna zaintzeko eta adinekoen parte-hartzea bultzatzeko…”

Eta testuinguru honetan kokatu zuen Aburtok, hain zuzen ere, Euskadi Lagunkoia Sustraietatik  programa.

Baiki, eta hau da egiaz berria eta berritasuna, ekimen honen helburua adinekoek duten potentziala zuzenean baliatzea da, Euskadin lagunkoi mugimenduaren gidari eta eragile bihurtzeko.

Oinarri-oinarrian helburua da adinekoek, adin guztietako hiritarren parte-hartzearekin batean, geure auzo, herri eta hirietako oztopoak ezabatzeko eta espazio fisikoak egokitzeko lan egin ahal izatea, ez bakarrik kale, eraikin eta ekipamendu publikoetan, baita merkataritza areto eta establezimendu pribatuetan ere.

Aldi berean erkidego lagunkoiak bultzatu nahi dira, pertsonen arteko bizikidetza sustatu, helburu bikoitza xede hartuta: Euskadin oztopo fisikorik gabeko eta pertsonen artean trabarik gabeko bizikidetza gertagarri izatea.

Erronka oso erakargarria iruditzen zait, besteak beste, ekimen honek nori berea ematen diolako eta gehien eman eta irakatsi diezaguketen haiek, adinekoak, punta-puntara ekartzen dituelako.

Azkenik esan nahi dut ekimenari berritzailea irizten diodala, orain urte gutxira arte adinekoekin uztartu ohi ziren mendekotasun eta gaixotasun moduko kontzeptuei gaina hartu eta egungo ideia berrituekin ordezkatzen dituelako, parte-hartze soziala eta belaunaldi-arteko solidaritatea, hain zuzen ere.

Ez dezagun ahantz adinekoak direla Euskadik duen aktiborik garrantzitsuena, haien ezaguera eta eskarmentua lagun, eta Eusko Jaurlaritzak abiarazi duen Euskadi Lagunkoia ekimenak zentzu onez haien esku jartzen duela Euskadi herrialde lagunkoiagoa izaten laguntzeko egitekoa.

 

Aitor Aldasoro.