2018-02-01 artikuluak

“Abadiño Lagunkoian” foku-taldeen seigarren bilera (2018-01-31)

Abadiño Lagunkoia proiektuaren barruan foku-taldeen seigarren bilera ospatu da urtarrilaren 31an, Abadiñoko San Trokaz Nagusien Elkarteko aretoetan.


Gripeak jota batzuk etxean gelditu arren, berri batzuk ere joan dira, guztiz berrogeitik gora bildu direlarik. Aurreko bileretan diagnostikoaren lehen zatia (Aire zabaleko espazioak eta eraikinak, Garraioa, Etxebizitza, Erkidego babesa eta osasun zerbitzuak) amaiturik, bigarren fase honetan jorratuko diren arloekin hasi dira bilera honetan, hain zuzen ere Errespetua eta gizarteratzea eta Hiritarren partaidetza eta enplegu aukera blokeekin. Bertan, eta beti bezala lau lantaldetan banaturik, bloke hauei dagozkien hainbat arloren diagnostikoa eginda Abadiñoko Nagusien ikuspuntutik begira somatzen diren beharrak nola betetzen diren aztertuz, alde positiboak, hobetu beharrekoak eta ezartzeko ideia berriak azpimarratuz. Horrela, Errespetua eta Gizarteratzea arloan ea pertsona nagusiek errespetuz tratatzen diren, tratamendu egokiak jasotzen dituzten, beren ekarpenak errespetatzen diren, beharrizanak kontuan hartzen diren, belaunaldi arteko errespetua eta elkarrekintza bultzatzen edo bultza dezaketen ekintza eta jarrerak zeintzuk izan daitezkeen, eta abar landu dira. Era beren eta Hiritarren partaidetza eta enplegu aukera arloari dagokionez, boluntario lanaren egoera -aukerak, errealitateak eta ideia berriak-, pertsona nagusien artean enpleguaren egoera, ekintzailetzarako aukerak eta egoera, eta abar jorratu dira.  

Giroari dagokionez, partaideak oso gustura daudela azpimarratu behar, hala adierazten baita bai saio bukaeran betetzen diren ebaluaketetan eta baita atseden gunean boluntario batzuk prestatutako kafea eta gozoki, pasta eta pastela dastatzen diren bitartean entzuten diren elkarrizketetan ere. 

Foku-Taldeen hurrengo saioa Otsailaren 28n izango da, Matienako Errota Kultur Etxeko aretoetan, arratsaldeko 17etan ohi den bezala.

Sexta reunión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia. (31-01-2018)

El día 31 de enero ha tenido lugar la sexta reunión de los grupos focales de Abadiño Lagunkoia, en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea en Abadiño. 


A pesar de la gripe que ha obligado en esta ocasión a unos cuantos participantes a quedarse en casa, ha habido nuevas incorporaciones al grupo, con lo que la participación ha seguido superando la cuarentena de asistentes.

Culminado el proceso de diagnóstico de la primera fase en las sesiones anteriores (Espacios al aire libre y edificios, Transporte, Vivienda, Apoyo comunitario y servicios de salud), se ha comenzado en esta sesión con el análisis de los bloques de esta segunda parte, en concreto con los correspondientes a Respeto e inclusión social y Participación cívica y oportunidad de empleo. En esta sesión, divididos como viene siendo habitual en cuatro mesas de trabajo, se ha realizado el diagnóstico de diversos componentes de estas áreas, analizando cómo se están cubriendo y cómo se pueden mejorar diferentes aspectos que se observan desde la mirada de las personas mayores de Abadiño, indicando tanto aspectos positivos que ya se están llevando a cabo como posibles deficiencias a mejorar o nuevas ideas a implementar. Así, en lo correspondiente a Respeto e inclusión social se ha trabajado en torno a si se considera que se trata con respeto a las personas mayores, si se piden y respetan sus aportaciones, si se toman en consideración sus necesidades, si se potencian y fomentan acciones tendentes al respeto y a la interacción intergeneracionales,…, y qué se pudiera hacer en estos campos. De la misma manera, en lo correspondiente al área de Participación cívica y oportunidad de empleo, se ha analizado la situación del voluntariado en el municipio –opciones, situación real y nuevas ideas-, situación y oportunidades de empleo para las personas mayores, el emprendizaje social y empresarial en los mayores,…

Respecto al ambiente en el grupo, debemos destacar de manera especial el alto grado de satisfacción mostrado por los participantes, tanto en lo que al trabajo en sí se refiere como a las interacciones y relaciones entre las personas, reflejado todo ello en las evaluaciones que se vienen realizando al final de la sesión,  así como en las conversaciones que tienen lugar en el pequeño descanso que se hace para degustar el café, pastas y pasteles preparados siempre por voluntarios de manera generosa.

La siguiente cita para los grupos focales será el próximo día 28 de febrero, reunión que se celebrará en los locales Errota Kultur Etxea, en Matiena, a las 17 horas como viene siendo habitual.

“Abadiño Lagunkoian” foku-taldeen bostgarren bilera (2018-01-10)


Abadiño Lagunkoia proiektuaren barruan foku-taldeen bostgarren bilera ospatu da urtarrilaren 10ean, Matienako Errota Kultur Etxeko aretoetan.

Ohikoa denez, berrogei bat pertsona bildu dira lau lantaldetan banaturik. Hasteko, Marakako teknikariek dinamizaturik, bere analisirako Abenduan banatu zen dokumentuaren zirriborroaren inguruan sortutako oharrak eta ekarpenak elkar trukatu dira. Gogoratu dokumentu horretan orain arteko bileretan izandako ekarpenak biltzen direla,  jorratu diren lau arloen inguruan: Aire zabaleko espazioak eta eraikinak, Garraioa, Etxebizitza, Erkidego babesa eta osasun zerbitzuak.

Errepaso eta analisi honen ondoren, lantalde batzuk aurreko bileran guztiz amaitu gabe gelditu zitzaien Etxebizitzaren gaia amaitzeari ekin diote eta era berean, jorratutako azken arloa borobildu da, hau da, Erkidego babesa eta osasun zerbitzuak deritzona.

Honekin, diagnostikoaren lehen zatia amaitutzat ematen da, hurrengo saioetan bigarren fase honetarako gelditzen diren beste lau arloak lantzen hasiko garelarik, hau da, Errespetua eta gizarteratzea, Gizarte partaidetza, Komunikazioa eta informazioa, Hiritarren partaidetza eta enplegu aukera, eta era berean diagnostikoaren erabateko dokumentua eta beroni dagokion ekintza planari forma ematen joango garelarik. 

Bestalde, zera jakinarazi zen, Mendiola auzunean ospatutako bileran interes handia sortu zela, eta baita ikuspegi desberdinak ere, orain artekoekin alderatuz, hirigune nagusietatik aldenduta dauden guneetan bizitzeak problematika desberdinak sortzen bait ditu sarritan. Gogoratu bilera hau ohikoetara etortzea zaila egiten zaien auzokide nagusiei zuzendua zegoela, bertan Abadiño Lagunkoia proiektua azaltzeaz gain, aztertzen ari garen gaiei buruz dituzten iritziak ere jasoko asmoarekin. Aurreikusi bezala, antzeko bilera ospatuko da Gaztelua auzoan ere, eta Gerediagan ere beste horrenbeste egitea aztergai dago.  

Foku-Taldeen hurrengo saioa Urtarrilaren 31n izango da, San Trokaz Nagusien Elkartearen aretoetan, arratsaldeko 17etan ohi den bezala.

Quinta reunión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia. (10-01-2018)

El día 10 de enero ha tenido lugar la quinta reunión de los grupos focales de Abadiño Lagunkoia, en los locales de Errota Kultur Etxea en Matiena. 


Como viene siendo habitual, nos juntamos unas cuarenta personas en torno a cuatro mesas de trabajo. Dinamizados por las técnicas de Maraka, compartimos en primer lugar las observaciones o cuestiones planteadas en torno al documento borrador  que se nos repartió para su análisis en Diciembre, recogiendo las aportaciones de todas las reuniones anteriores en torno a los cuatro puntos que venimos trabajando: Espacios al aire libre y edificios, Transporte, Vivienda, Apoyo comunitario y servicios de salud.  

Tras este repaso y análisis al documento, algunos grupos han retomado el tema de la vivienda que en cierta forma no habían terminado de cerrar en la sesión anterior, y se ha concluido el trabajo con el análisis del último de los cuatro primeros temas seleccionados, el correspondiente a Apoyo comunitario y servicios de salud. 

Con ello, se da por finalizada la primera parte de este diagnóstico, quedando para las siguientes sesiones empezar a trabajar los otros cuatro puntos del proyecto, es decir, Respeto e inclusión social, Participación social, Comunicación e información, Participación cívica y oportunidad de empleo, junto con la elaboración definitiva del informe final del diagnóstico efectuado y el plan de actuación.

Por otra parte, se informó que en la reunión mantenida en el barrio de Mendiola para dar a conocer el proyecto Abadiño Lagunkoia y recabar la opinión sobre los temas que estamos trabajando de las personas mayores de ese barrio que no pueden acudir a las reuniones de los grupos focales, hubo mucho interés y participación, con una visión además diferente de la problemática que plantea residir en zonas un tanto alejadas de los núcleos centrales del pueblo. Tal y como se planificó, se celebrará otra sesión de este tipo en el barrio de Gaztelua y se está analizando la conveniencia de hacer otro tanto en el barrio de Gerediaga.  

La siguiente cita para los grupos focales será el próximo día 31 de enero, reunión que se celebrará en los locales la SanTrokaz Nagusien Elkartea, a las 17 horas como viene siendo habitual.