Artikuluak

EKINTZA PLANA DISEINATZEKO LAUGARREN LAN-SAIOA

IMG_0714Abadiño Lagunkoia proiektuko partaideok berriz elkartu gara Ekintza Plana diseinatzen jarraitzeko. Saio honetan egindako lana aipatu aurretik, proiektuan daudenen konpromisoa azpimarratu nahi genuke. San Trokaz Nagusien Elkarteko lokaletan bildu ginen 32 pertsonez gain, beste 11 lagunek abisatu zuten ezin zutela bilerara joan arrazoi ezberdinengatik. Gure ustez, datu horrek erakusten du Abadiñoko nagusiok gure herriaren lagunkoitasuna hobetzeko proiektuarekin lortu dugun konpromiso handia.

Egun honetako saioan, bost lan-taldeak aurreko saioetan aukeratutako proposamenetatik abiatu ziren. Talde motorrak diseinatutako metodologiari jarraituz, talde bakoitzak gai desberdin bat landu zuen. Hain zuzen ere, aire zabaleko espazioak eta eraikin publikoak, mugikortasuna eta etxebizitza arloetako gaiak landu ziren. Eta egin genuen lana, proposamenei dagozkien ekintzak definitzen hastea izan zen. Taldeek une honetan bere lanean kontuan hartu behar duten funtsezko erizpidea definizioak zehaztea da. Ekintza zehatzak adierazi behar dira, ondoren adierazle batzuren bidez berrikusi ahal izango direnak, ebaluazioa errazago egin ahal izateko. Lan horrek ahalegin handia eskatzen du ideiak islatzeko eta hitzak aukeratzeko orduan.

Baina giro bikainak, taldeak koordinatzen dituzten pertsonen lan onak, kafearekin eta pastekin lagunduz atsedenaldietan lortzen dugun konfiantza esparruak eta gure harremanak hobetzen ari garela eta gure herriarentzat hobekuntza interesgarriak proposatzen ari garela jakiteak aurrera gogotsu jarraitzen laguntzen digu. Hurrengo lan-saioa maiatzaren 30ean izango da, beti bezala 18: 00etan, eta oraingo honetan Errota Kultur Etxeko lokaletan.

gonbidapena_051

2019-05-09 Cuarta sesión de trabajo para diseñar el Plan de Acción

IMG_0718Nos volvemos a reunir las personas mayores de Abadiño Lagunkoia para continuar con las labores de diseño del Plan de Acción. Antes de comentar el trabajo realizado en esa sesión, quisiéramos resaltar el compromiso de quienes están en el proyecto. Además de las 32 personas que nos reunimos en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea, otras 11 personas avisaron que no podían asistir a la reunión por diferentes motivos. Este dato, en nuestra opinión, muestra el fuerte compromiso que los mayores de Abadiño hemos adquirido con el proyecto de mejora de la amigabilidad de nuestro pueblo. En la sesión de ese día los cinco grupos de trabajo partían de las propuestas que se habían seleccionado en las sesiones anteriores. Siguiendo la metodología que había diseñado el equipo motor, cada grupo trabajó un tema diferente. En concreto, los temas abordados fueron el de espacios al aire libre y edificios públicos, movilidad y vivienda. Y la tarea que iniciamos fue la de comenzar a definir las acciones que se corresponden a las propuestas. El matiz fundamental que los grupos deben considerar en este momento de su trabajo es la concreción de las definiciones. Se trata de apuntar acciones que sean concretas y que puedan ser revisadas posteriormente con indicadores  que faciliten su evaluación. Esta tarea supone un mayor esfuerzo a la hora de plasmar las ideas y escoger las palabras. 

Pero el estupendo ambiente, la buena labor de las personas que coordinan los grupos, el ánimo que nos aporta el descanso con café y pastas y la ilusión de saber que estamos mejorando nuestras relaciones y proponiendo interesantes mejoras para nuestro pueblo hacen que continuemos adelante con entusiasmo. La próxima sesión de trabajo será el día 30 de mayo, como siempre a las 18:00 horas y en esta ocasión en los locales de Errota Kultur Etxea.

gonbidapena_051

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN

Las personas mayores de Abadiño siguen trabajando ilusionadas en la nueva fase del proyecto Abadiño Lagunkoia. La planificación que ha diseñado el equipo motor nos ha llevado a reunir en una nueva sesión a los grupos que integran los equipos de diseño que han iniciado la redacción del Plan de Acción. 

Desde el inicio de esta fase la preparación de las sesiones de trabajo y su coordinación, como ya hemos citado en anteriores ocasiones, está siendo llevada a cabo por las personas que componen el Equipo Motor, con la ayuda de algunas otras que habían tomado parte en la fase de diagnóstico, pero sin el concurso de ninguna empresa o técnico municipal. Nos parece de interés reseñar esta circunstancia, pues supone un importante reto al que estamos sabiendo responder, al menos hasta el momento. Eso nos ilusiona y nos da ánimo para continuar en esta línea.

Con esta sesión, los cinco grupos han finalizado ya la revisión de las propuestas que se hicieron en la fase de diagnóstico en las ocho áreas que se abordaron, según propone el Protocolo de Vancouver. Esa revisión ha supuesto la mejora de la redacción de las propuestas iniciales y la inclusión de otras que, aunque estaban implícitas en el documento del que partimos, no aparecían especificadas en la redacción del mismo.

A partir de la próxima sesión, que tendrá lugar el día 9 de mayo a las 18:00 h. en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea, los cinco grupos de diseño abordaremos una nueva tarea: proponer, a partir de esas propuestas, las diferentes acciones que tanto la corporación municipal como otras instituciones deberían acometer para hacer de Abadiño un municipio amigable con las personas de edad, y por ende, con toda la ciudadanía. Ese es el objetivo final que nos está reuniendo a las personas que formamos parte del proyecto Abadiño Lagunkoia. 

En la reunión que aquí reseñamos se unieron otras dos personas. Animamos a quien lea estas líneas y considere de interés lo que estamos haciendo a acercarse el día 9 a San Trokaz para sumarse al proyecto. Todas y todos serán bienvenidos.

gonbidapena_04

EKINTZA PLANA DISEINATZEKO HIRUGARREN BILERA

Abadiño Lagunkoia proiektuaren fase berrian ilusio handiz ari dira lanean Abadiñoko adineko pertsonak. Talde motorrak diseinatu duen plangintzak saio berri batean bildu gaitu, ekintza-plana idazten hasiak diren diseinu-taldeak elkartuz.

Fase honen hasieratik lan-saioak prestatzea eta horien koordinazioa, aurrekoetan aipatu izan dugun bezala, Talde Motorra osatzen duten pertsonek hartu dute bere gain, diagnosi-fasean parte hartu zuten beste batzuen laguntzarekin, baina beste enpresa edo teknikarien bitartekotzarik gabe. Interesgarria iruditzen zaigu hau azpimarratzea, orain arte behintzat erantzuna ematen ari gareneko erronka garrantzitsua baita. Horrek ilusioz betetzen gaitu bide horretan gogotsu jarraitzeko.

Saio honekin, bost taldeek dagoeneko amaitu dute Vancouverreko Protokoloan azaltzen diren zortzi arloetako proposamenak aztertzea eta finkatzea. Berrikuspen honek hasierako proposamenen idazketa hobetzeaz gain, berri batzuk txertatzea ere ekarri du, dokumentuan inplizituak baziren ere, ez bait ziren idazkera horretan zehatz adierazten.

Hurrengo bilkura maiatzaren 9an egingo da, arratsaldeko 18: 00etan, San Trokaz Nagusien Elkarteko lokaletan, eta bost diseinu-taldeek lan berri bati ekingo diote: proposamen horiek abiapuntu hartuta, Abadiñoko Udalak eta beste erakunde batzuek herria adinekoekin, eta herritar ororekin, lagunkoiagoa izan dadin egin beharko lituzketen ekintzak proposatzea. Horixe da Abadiño Lagunkoia proiektuaren parte garen pertsonok bilatzen ari garen azken helburua.

Hemen aipatu dugun bileran beste bi pertsona gehitu ziren taldera. Lerro hauek irakurri eta proiektua interesgarritzat jotzen duen orori, hilaren 9an San Trokazera gerturatu eta parte hartzeko gonbitea luzatu nahi genioke. Denak izango dira ongi etorriak.

gonbidapena_04

2019-03-21 Ekintza Plana diseinatzeko bigardeen bilera

IMG_0594

Joan den martxoaren 21ean, Abadiño Lagunkoiako ekintza-plana diseinatzeko taldeak berriro bildu ziren. 34 pertsonak parte hartu zuten lan-saioan, eta beste batzuk heuren ezin etorria azaldu zuten.

Talde motorrak diseinatutako lan-metodologia ondo dabilela aurreko bileran egiaztatu ondoren, lana modu berean egiten jarraitu dugu, aldaketa txiki bat eginez: oraingo honetan, bost lan-taldeetako bakoitzak jatorrizko diagnostiko-dokumentuaren bloke desberdin bat landu du, dagozkion proposamenak aztertuz. Horrela, bilera horren eta hurrengoaren artean, proposamenen berrikuspena eta azterketa amaituta izango ditugu.

Planifikatuta daukagunaren arabera, proposamen guztiak berrikusi ondoren, berauek ekintzetan zehazteari ekingo diogu, honela bere garaian udal teknikariekin eta beste eragile batzuekin alderatuko dugun ekintza planaren behin betiko proposamena osatzen joango garelarik, ondoren udalbatzara aurkeztu asmoz. 

Aurreko saioetan bezala, bai diagnostiko-fasean eta bai oraingo bilera hauetan ere, Abadiño Lagunkoian sortu den lan giro eta harreman pertsonal bikainak nabarmendu nahi ditugu, gure lanean gogo biziz jarraitzeko ezinbestekoak baitira.

Hurrengo saioa apirilaren 11n izango da, 18: 00etan, Traña Matienako Errota Kultur Etxean.

IMG_0589

2019-03-21 Segunda sesión Plan de Acción

IMG_0586

Los equipos de diseño del plan de acción de Abadiño Lagunkoia se han reunido de nuevo el pasado 21 de marzo para continuar su tarea. Asistieron a la sesión de trabajo 34 personas, habiendo justificado varias más su ausencia.

 

Tras haber comprobado en la reunión anterior que la metodología  de trabajo que había diseñado el equipo motor funciona bien, hemos continuado realizando la tarea del mismo modo, con una leve variación: en esta ocasión cada uno de los cinco equipos de trabajo ha abordado un bloque diferente de propuestas del documento de diagnóstico del que partimos. Así, entre esa reunión y la siguiente habremos finalizado la revisión y modificación de las propuestas.

 

Según tenemos planificado, una vez revisadas todas las propuestas, abordaremos la tarea de convertir esas propuestas en acciones que conformen la propuesta definitiva de Plan de Acción que contrastaremos con los técnicos municipales y otros agentes y que posteriormente presentaremos a la corporación municipal.

Como en las sesiones anteriores, tanto en la fase de diagnóstico como en esta que hemos abordado ahora, nos gusta destacar las excelentes relaciones personales y el buen clima de trabajo que se ha generado en Abadiño Lagunkoia, que nos da ánimo para continuar nuestra labor con entusiasmo.

 

La próxima sesión será el día 11 de abril a las 18:00 en Errota Kultur Etxea, en Traña Matiena.

 

IMG_0590

2019-02-21 Ekintza Plana. Lehenengo saioa

IMG_0505

Joan den 21ean gure proiektuaren bigarren faseari, Ekintza Planaren diseinua, hasiera eman genion.

Egun hori baino lehen, irailetik, boluntario talde bat metodologia diseinatzen ibili da, baita Abadiño Lagunkoiaren bigarren fase honen helburuen inguruan hausnartzen. Boluntario horiek hurrengo saioetan talde-dinamizatzaile gisa arituko dira.

Etorritako 41 pertsonei  zeregina aurrera nola eroango genuen azaldu eta gero, bost taldetan antolatu ginen, eta bakoitzean bi edo hiru pertsona dinamizatzaile lanetan aritu ziren.

Vancouverreko Protokoloan proposatutakoen bigarren gaiari ekin genion, “Garraioa” eta diagnostiko-fasean egin ziren proposamenetako zerrenda erabili genuen lan-material bezala. Proposamenak errepasatu, argitu eta osatu zituzten talde guztiek. Talde bakoitzean Arduradunak esandako guztia idatziz hartu zuen. Bukatzean bateratze-saio txiki bat ospatu genuen, guztion artean egindakoa baloratzeko. Orokorrean partaideak gustora ibili zirela eta lan-metodoa aproposa iruditzen zitzaiela eran dezakegu.

Beraz, metodologia horrekin  jarraituko dugu  Vancouver Protokoloaren bloke desberdinetan egindako proposamen guztiak errepasatu arte.

Behin hori eginda, hurrengo pausoari ekingo diogu, proposamenak ekintza bihurtu, ekintza zehatz eta neurgarriak. Horrek suposatuko du adierazleak definitu behar izango ditugula, Ekintza Plana Udalak onartu eta martxan ipini eta gero proposatutakoaren betetze maila baloratzeko.

Hurrengo lan-saioa martxoaren 21an, San Trokaz Nagusien Elkartearen egoitzan, izango da.

2019-02-21 Primera sesión Plan de Acción

IMG_0511

El pasado día 21 dimos inicio a las sesiones participativas de la segunda fase de nuestro proyecto, la del diseño del Plan de Acción.

Antes de esa fecha y desde el mes de septiembre un equipo de voluntarios hemos estado diseñando la metodología y reflexionando sobre los objetivos a alcanzar en esta nueva fase del proyecto de Abadiño Lagunkoia.

Tras presentar a las 41 personas asistentes a la sesión el modo en que vamos a abordar la tarea, nos organizamos en cinco grupos, en cada uno de los cuales había dos o tres personas de las que se habían estado preparando para coordinar los grupos y que dinamizaron la sesión.

Abordamos el tema 2 de los propuestos en el Protocolo de Vancouver, el de “Movilidad” y contamos como material de trabajo el listado de propuestas que se habían hecho en la fase de diagnóstico. El trabajo que abordaron los diferentes grupo fue el de revisar y completar esas propuestas. Cada responsable de grupo recogió lo que se propuso en la sesión y al finalizar la reunión hicimos una puesta en común para valorar entre todos la marcha de la reunión. Podemos concluir que los grupos se sintieron muy cómodos en el trabajo y el método propuesto les pareció muy indicado para las siguientes sesiones.

Seguiremos, así pues, esa metodología para revisar todas las propuestas de los diferentes bloques del Protocolo de Vancouver. Cuando finalicemos la revisión de las propuestas -esperamos hacerlo en otras dos sesiones- abordaremos el siguiente paso: convertir esas propuestas en acciones concretas y medibles. Para ello abordaremos también la definición de indicadores que nos permitan comprobar el grado de cumplimiento de esas acciones cuando el Plan de Acción sea aprobado y puesto en marcha por la corporación municipal.

La próxima sesión de trabajo será el día 21 de marzo, esta vez en la sede de San Trokaz Nagusien Elkartea.

ABADIÑO LAGUNKOIA: DIAGNOSTIKOAREN AURKEZPENA

Otsailaren 7an beste urrats bat eman dugu Abadiño udalerri atseginago bat izateko ahaleginean: Pertsona Nagusion artean herriaren lagunkoitasunari buruz egin dugun diagnosiaren emaitzak jasotzen dituen dokumentua aurkeztu dugu egun horretan.

IMG_1502Ekitaldiak bi helburu zituen: batetik, talde fokalen bilkuretan eta gure herriko landa-auzoekin egin ditugun bileretan parte hartu duten pertsona guztien esku jartzea lagunkoitasunari buruz egin dugun diagnostikoaren azken dokumentua, eta, bestetik, guretzat oso garrantzitsua zena,  ekintza-plana lantzeko zereginei hasiera ematea, proiektuaren fase berri batean murgilduz.

Bigarren fase hori otsailaren 21ean hasiko dugu, eta bere garapenean orain arte izan dugun partaidetza eta gogo bizia izatea espero dugu. Ez zaigu ezkutatzen, ordea, erronka zailagoa izango dela: fase honetan, pertsona nagusiok gure gain hartuko ditugu lana planifikatzeko, koordinatzeko eta azken proposamena egiteko zereginak. Fase hori amaitzen dugunean, berriro elkartuko gara udal teknikariekin eta proiektu honetan parte hartu nahi duten eragileekin, azkenik gure ondorioak udalbatzara helarazteko.

Eta erronka berri honi aurre egiterakoan, jakitun gara ikuspuntuan ondo asmatu behar dugula, ez dela besterik gabe udalari aldarrikapenen zerrenda bat aurkeztea, baizik eta, gure ikuspegitik, udalarekin batera pertsona nagusientzako udalerri lagunkoiagoa diseinatzea dela, aldaketa edo proposamen horien ardatza nagusion ahotsa izanik. Eta horrekin, Hiri Lagunkoiak proiektuaren mamia den herritarren parte-hartzea sustatzen dugu. Partaidetza hori bultzatzeko, Ekintza Plana idazteko eginkizunez gain, espazio berriak ere eskainiko dira talde irekietan lantzeko, Abadiño Lagunkoian lehen urratsak eman genituenetik bilatzen ari garen komunitate bateko kide izatearen sentimendua finkatzeko eta sendotzeko. Azken batean, ondorio gisa, ekimen guzti horiekin azken aldian hainbeste entzuten ari den zahartzaro aktiboaren paradigma hori edukiz betetzen ari garela esan dezakegu.

Abadiño Lagunkoia inicia la redacción del Plan de Acción

El día 7 de febrero hemos dado otro paso adelante en nuestro empeño por hacer de Abadiño un municipio más amigable: Ese día hemos llevado a cabo el acto de presentación del documento que recoge los resultados del diagnóstico participativo de amigabilidad de Abadiño.

IMG_1502El acto tenía dos objetivos: por una parte poner en las manos de todas las personas que han venido tomando parte en las sesiones de los grupos focales y en las reuniones que hemos venido manteniendo con los barrios rurales de nuestro pueblo el documento final del diagnóstico de amigabilidad y además, y esto es lo que más nos importaba, dar el pistoletazo de partida a las tareas de redacción del plan de acción.

Iniciaremos esa segunda fase del proceso el día 21 de febrero y esperamos contar en su desarrollo con el mismo nivel de participación y de entusiasmo que hemos venido teniendo hasta ahora. No se nos oculta, sin embargo, que el reto es más difícil: vamos a abordar esta fase asumiendo las propias personas mayores las tareas de planificación del trabajo, coordinación del mismo y de elaboración de la propuesta final. Cuando finalicemos esa fase nos reuniremos nuevamente con los técnicos municipales y los diversos agentes que pueden y quieren implicarse en este proyecto, para elevar finalmente nuestras conclusiones al pleno municipal.

Y, al afrontar este nuevo reto, somos conscientes además de que no debemos equivocarnos en el enfoque: no se trata simplemente, según lo vemos nosotros, de presentar una lista de reivindicaciones al ayuntamiento, sino de diseñar juntamente con la corporación un municipio más amigable para las personas de edad, pero en el que nuestra voz sea el hilo conductor de esos cambios. Y con ello, fomentar el espíritu de participación ciudadana que nos parece la esencia del proyecto de Ciudades Amigables. Para animar a esa participación, además de las tareas de redacción del Plan de Acción, nos proponemos diseñar y ofrecer a nuestra gente pequeños proyectos de actuación ciudadana que ofrezcan nuevos espacios abiertos a esa participación que, en nuestra opinión, vayan afianzando el sentimiento de pertenencia a una comunidad que venimos buscando desde que dimos los primeros pasos en Abadiño Lagunkoia. En definitiva, con todas estas iniciativas estamos llenando de contenido ese paradigma del envejecimiento activo del que tanto oímos hablar en los últimos tiempos.