Abadiño lagunkoia

“Abadiño Lagunkoian” foku-taldeen laugarren bilera (2017-12-13)


Abadiño Lagunkoia proiektuaren barruan foku-taldeen laugarren bilera ospatu da Abenduaren 13an. Aurretik adostutako egitaraua jarraituz, oraingo honetan bilera Abadiñoko San Trokaz Nagusien Elkarteko aretoetan eginda.

Partaidetza aurrekoetan izan dugunaren antzekoa izan da; bidaiak direla eta batzuk ezin izan dute etorri baina berri batzuk ere izan ditugu oraingo honetan.

Bileran jorratutako gaia etxebizitzarena izan da eta beronen inguruan eztabaida aberasgarria sortu da, etxebizitza duin bat edukitzeko eskubideaz gain, zahartze prozesura egokitutako bizilekuen beharra azpimarratuz, gure famili-giroan ahalik eta denbora gehien jarraitzeko. Etxe giroaz, etxe bizitzaz hitz egin da etxeaz baino gehiago.

Gabon oporrak gainean ditugula eta foku-taldeak urtarrilaren 10erarte berriro bilduko ez direnez, Marakako teknikariek, aurreko bileretan egindako ekarpen guztiak biltzen dituen dokumentu bat ekarri ziguten, berau balidatu, borobildu eta osatzeko. Bertatik ateratzen dena izango da Abadiñoko nagusiok jorratzen ari garen diagnostiko prozesuaren erabateko txostenaren oinarria.

 

Bestalde, Abenduaren 20an beste bilera bat ospatuko da Mendiola auzunean, ohiko bileretara etortzea zaila egiten zaien auzokide nagusiei zuzendua, bertan Abadiño Lagunkoia proiektua azaltzeaz gain, aztertzen ari garen gaiei buruz dituzten iritziak ere jasoko direlarik. Urtarrilean, oraindik zehaztu gabe dagoen datan, antzeko bilera ospatuko dugu Gaztelua auzoan ere.

Abadiño lagunkoia sigue su trabajo. 4ª sesión de los grupos focales.


El día 13 de diciembre ha tenido lugar la cuarta reunión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia. Siguiendo con lo acordado al comienzo de las reuniones de estos grupos, en esta ocasión el lugar d ella reunión ha sido la sede de San Trokaz Nagusien Elkartea.

La participación ha sido similar a la de ocasiones anteriores: Alguno de los participantes no pudo asistir por motivos de viajes y se incorporaron algunos nuevos miembros a los grupos.

El tema abordado en esta reunión ha sido el de la vivienda y al hilo de la propuesta ha tenido lugar un interesante debate sobre cómo vemos la necesidad de, además de reclamar el derecho constitucional a una vivienda digna, contar con viviendas adaptadas al proceso natural del envejecimiento, de modo que podamos estar el mayor tiempo posible en nuestro entorno familiar. Se hablaba más de hogar que de vivienda.

Como se acercan ya las vacaciones de navidad y hasta el día 10 de enero no se volverán a reunir los grupos focales, las técnicas de Maraka nos trajeron un documento con las aportaciones que hemos venido realizando en las sesiones anteriores, para que validemos y completemos el trabajo, que constituirá la base del informe final del proceso de diagnóstico en el que estamos inmersos los mayores de Abadiño.

Por otra parte, el día 20 tendrá lugar otra reunión en el barrio de Mendiola, para dar a conocer el proyecto Abadiño lagunkoia y recabar la opinión sobre los temas que estamos trabajando de las personas mayores de ese barrio que no pueden participar en las reuniones de los grupos focales. En enero, en una fecha aún por determinar, haremos lo mismo en el barrio de Gaztelua.

“Abadiño Lagunkoian” Foku-Taldeen hirugarren bilera (2017-11-29)


Abadiño Lagunkoia proiektuan foku-taldeak egiten ari diren diagnostiko lanek aurrera dihardute. Joan den azaroaren 29an 3.bilera ospatu zen, oraingo honetan Matienako Errota Kultur Etxean.

Eta han elkartu ginen berriz ere, eguraldi zakarrari aurre eginez, berrogei pertsonatik gora, ohiko lau lan-mahaiak osatuz. Bertan, talde desberdinak garraioaz eta etxebizitzaz hitz egiten jarraitu genuen, horiek dira eta momentu honetan jorratzen ari garen arloak.

Gero etorriko da azterketa hauen ondorioak ateratzeko eta batera-jartzeko unea. Momentuz, mahai desberdinetako dinamizatzaileek iritzi guztiak jasotzen dituzte, eta horretan diharduten Marakako -prozesuan laguntzen digun enpresa- teknikariek lan bikaina egiten ari direla esan behar.

Saio hauetan, azpimarragarria iruditzen zaigu ikusten ari garen elkarrizketa giro atsegina, iritziak askatasun osoz jartzen direlarik mahai gainean, guztion irizpideak errespetu osoz kontuan hartuz. Eta honela, apurka-apurka gure herriaren irudi osoago bat edukitzen ari gara, denon ekarpenak entzunez.   

Bestalde, oraingo honetan Garaiko pertsona bi ere gurekin izan ditugula nabarmendu behar, ikusle gisa. Aurretik, herri horretako nagusiekin batzar bat izan genuen “Hiri Lagunkoiak” proiektuari buruz hitz egiteko, eta berau Abadiñon nola ari garen garatzen azaltzeko. Datorren urtean Garai ere proiektuan murgildurik egotea espero dugu. Momentuz bileran gustura eta eroso egon zirela eta, datorrenera ere etorriko direla agindu digute, berau datorren Abenduaren 13an ospatuko dugularik, Abadiñoko San Trokaz Nagusien Elkartearen aretoetan.     

 

Beste batzuren artean, hurrengo helburu gisa, Abadiño Lagunkoiaren Talde Motorrak zera planteatzen du, Abadiñoko auzo desberdinetan beste bilera berezi bi egitea, ohikoetan parte hartzeko zailtasunak dituzten pertsonekin. Lehenengoa Mendiolan izango da, auzoko lehengo eskoletan, Abenduaren 20an, 17:00etan. Honez gain, Marakako teknikariak dagoeneko Nagusilan proiektuan parte hartzen duten 80 urtetik gorako pertsona batzuk ere elkarrizketatu dituzte. Abadiño Lagunkoia proiektuak aurrera dihardu, abiadura onean, 2017rako aurreikusten  genituen helburuak betez eta datorren urtean ere aurrera jarraitzeko gogoz.

3ª sesión de los grupos focales de Abadiño lagunkoia


Continúan los trabajos de diagnóstico que vienen llevando a cabo los grupos focales de Abadiño lagunkoia. El pasado día 29 de noviembre tuvo lugar la tercera reunión, que en esta ocasión correspondía celebrar en Errota Kultur Etxea.

Y allí nos congregamos de nuevo, a pesar del tiempo desapacible, los más de cuarenta integrantes de las cuatro mesas de trabajo. En ellas, los diferentes grupos seguimos hablando de transporte y vivienda que son la áreas que estamos analizando en estos momentos.

Ya llegará el momento de establecer las conclusiones alcanzadas en nuestros debates, de los que van tomando cumplida nota las dinamizadoras de cada mesa, tarea que vienen realizando estupendamente las técnicas de Maraka que nos acompañan en este proceso.

De momento queremos resaltar el cordial ambiente de diálogo en el que vienen desarrollándose las sesiones, en las que se opina abiertamente y con respeto a los criterios de las demás personas de la mesa. Y así, poco a poco y entre todos nos vamos haciendo con una imagen de nuestro pueblo más completa, al escuchar las diferentes percepciones que vamos aportando y comentando.

Cabe destacar, por otra parte, que en esta ocasión se han sumado como observadores dos personas de Garai, a las que invitamos a asistir en una reunión previa que habíamos tenido en esa localidad para hablar a las personas mayores de esa localidad del proyecto de Ciudades Amigables y de cómo lo habíamos abordado en Abadiño. Esperamos que se sumen a esta iniciativa el próximo año. En principio, se sintieron cómodos en la reunión y nos prometieron volver a la siguiente, que celebraremos el próximo 13 de diciembre en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea.

El equipo motor de Abadiño lagunkoia se ha planteado como siguiente objetivo organizar otras dos reuniones en barrios de Abadiño para hablar con personas que tienen dificultades de diversa índole para tomar parte en las reuniones ordinarias. El primero de esos encuentros tendrá lugar en Mendiola, en la antigua escuela de barriada, el día 20 de diciembre, a las 17:00 h. Además, las técnicas de Maraka se han entrevistado también con algunas personas mayores de 80 años que participan en el programa Nagusilan. El proyecto Abadiño lagunkoia camina a bien ritmo, cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos planteado para 2017. Y con ánimo de continuar nuestro trabajo el próximo año.

“ABADIÑO LAGUNKOIAN” LANEAN DIHARDUGU


Azaroaren 8an Abadiño Lagunkoia proiektuaren 2. saioa ospatu da, kasu honetan Zelaieta auzoko San Trokaz nagusien elkarteko aretoetan. 

Aurrekoan bezalaxe, oraingoan ere giroa oso atsegina izan dela esan behar, ikuspegi zorrotz eta eraikitzaile batetik herriko aire zabaleko eta eraikin publikoetako azterketa eginez, pertsona nagusien aldetik ikusten diren arazo eta konponbideak proposatuz. Bileraren 2. zatian Abadiñon duten garraio publikoa ere aztertzen hasi dira.   

Saio hauek, esan bezala, herriko Nagusiek martxan jarri duten ABADIÑO LAGUNKOIA proiektuan kokatzen dira, herriaren lagunkoitasuna aztertu eta hobetu asmoz. Proiektu honek udala osatzen duten talde guztien babesa du, eta bertan Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) zahartze aktibo baten ikuspegitik aztertzeko proposatzen dituen zortzi arloak jorratuko dituzte saio desberdinetan. Plan horren barruan ere mundu mailan jadanik 500 hiri baino gehiagok osatzen duten hiri lagunkoien sare bat osatzea proposatzen da, Abadiñok ere bere sarrera eskatuta duelarik.

Abadiñon egiten ari diren analisi honen azken helburua, OMEen iradokizuna jarraituz, Udalari hobekuntza plan bat aurkeztea litzateke, Nagusien ikuspuntutik egindako diagnostikoaren ondorio gisa. 

Ekimen honetara 50 pertsonatik gora batu dira dagoeneko, eremu hau lantzen duen Maraka enpresaren laguntza dutelarik.

Foku-Talde hauen hurrengo saioa Azaroaren 29an izango da, arratsaldeko 5etan, Matienako Errota Kultur Etxean. 

El día 8 de noviembre se reunieron nuevamente los grupos focales de Abadiño lagunkoia

  El día 8 de noviembre ha tenido lugar la segunda sesión de trabajo de los grupos de Abadiño lagunkoia. En esta ocasión el evento ha tenido lugar en los locales de San Trokaz Nagusien Elkartea, en el barrio de Zelaieta.   Como en la anterior sesión se ha hablado en un ambiente distendido y con espíritu crítico y constructivo de los problemas que las personas mayores percibimos en los espacios al aire libre y los edificios públicos de nuestro pueblo. Y en la segunda parte de la reunión hemos comenzado a analizar el transporte público de que disponemos en Abadiño.   Todas estas sesiones de trabajo se enmarcan en el proyecto que han puesto en marcha las personas mayores de nuestro pueblo para diagnosticar la amigabilidad de su entorno más cercano. Ese proyecto cuenta con la aprobación del pleno municipal y en él se abordarán en varias sesiones las ocho áreas de análisis que propone la Organización Mundial de la Salud para promover el envejecimiento activo. En ese plan se propone también la creación de una red mundial de ciudades amigables, de la que actualmente formar parte más de 500 ciudades de todo el mundo y en la que Abadiño ha solicitado integrarse.   El objetivo final de este análisis que estamos haciendo en Abadiño, de acuerdo con lo que sugiere la OMS, es proponer al Ayuntamiento un plan de mejoras que intente resolver los problemas y reforzar las cosas positivas que los mayores hayamos detectado en el diagnóstico que estamos realizando. A esta iniciativa se han sumado más de cincuenta personas mayores de Abadiño que cuentan con el apoyo de Maraka, una empresa que trabaja en este campo. Además estamos intentando dar a conocer nuestro trabajo por medio de encuestas y contactos con otros grupos sociales de Abadiño.   La próxima reunión de los grupos focales será el día 29 de noviembre a las 17:00 en Errota Kultur Etxea.