Garraioa

Denen mugikortasuna sustatzea, bai udalerriaren barruan, bai udalerritik kanpo.