Errespetua eta barne hartzea

Adinari lotutako estereotipo negatiboei aurre egitea, eta tratu egokia eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea.