Aire zabaleko lekuak eta eraikinak Irisgarritasuna, integrazioa, partaidetza eta segurtasuna sustatzea.
Garraioa Denen mugikortasuna sustatzea, bai udalerriaren barruan, bai udalerritik kanpo.
Etxebizitza Etxebizitza egokituak, bizitza osorakoak eta ordezko ostatu-aukerak sustatzea.
Parte-hartzea eta gizarte sarea Bizitza komunitarioa eta auzotarrek elkarri lagun diezaioten sustatzea.
Errespetua eta barne hartzea Adinari lotutako estereotipo negatiboei aurre egitea, eta tratu egokia eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea.
Herritarren parte-hartzea eta enplegua Herritartasun-sentimendua eta enplegu malgua sustatzea.
Komunikazioa eta informazioa Aholkularitza, informazio erraz eta ulergarria edo teknologia berriak sustatzea.
Gizarte eta osasun zerbitzuak Zaintza- eta osasun-zerbitzu koordinatuak, eskuragarriak eta beharretara egokituak sustatzea.