Available courses

“Establezimendu lagunkoia” programa hezkuntza-kanpaina bat da eta, aholkuen bidez, kostu txikiko edo kosturik gabeko jardunbideak proposatzen ditu enpresei adineko bezeroak erakartzen laguntzeko.

Establecimiento Amigable” consiste en un taller que proporciona prácticas de bajo coste o sin ellos, para ayudar a los negocios a atraer a la clientela de más edad.


Ikastaro honen helburua Euskadi Lagunkoia Sarea osatzen duten udalerrietan lagunkoitasun proiektua garatzen laguntzea da.

Gida batzuk egin dira aholku, gako eta tresna erabilgarriekin.


Este curso pretende ayudar en el desarrollo del proyecto de amigabilidad en los municipios que forman  parte de la Red Euskadi Lagunkoia. 

Se ha hecho una serie de guías con consejos, claves y herramientas útiles.